ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به عمل می آید.
تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۳- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

تحلیل ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

✍ قرار اناطه یکی از قرارهای اعدادی دادسرا است و زمانی صادر می شود که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات امر حقوقی باشد. برای مثال، در شکایت فروش مال غیر، متهم مدعی مالکیت موضوع شکایت باشد. در این صورت با صدور قرار اناطه تا رسیدگی نهایی به موضوع حقوقی پرونده کیفری به طور موقت مختومه می شود.

▪︎ با صدور قرار اناطه ذینفع باید ظرف یکماه در دادگاه حقوقی صالح دادخواست را ثبت و گواهی آن را به مرجع کیفری تقدیم نماید در غیر این صورت بازپرس به رسیدگی ادامه و تصمیم می گیرد.

▪︎ صدور قرار اناطه صرفاً در مورد اموال غیرمنقول و امور غیرمالی امکانپذیر است. در مواردی که موضوع شکایت اموال منقول است قرار مزبور صادر نمی شود و مرجع کیفری به تحقیقات ادامه می دهد.

▪︎ ذینفع کسی است که چنانچه در محکمه حقوقی طرح دعوا کند و ادله ارائه دهد و رای به سود وی صادر شود در مرجع کیفری رای به نفع وی صادر می شود.

▪︎ اگر شاکی ذینفع باشد و در مهلت مقرر اقامه دعوی نکند با فقدان دلیل دیگری، بازپرس قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد. چنانچه ذینفع متهم باشد و اقامه دعوی نکند بر اساس دلایل موجود اتخاذ تصمیم می گردد.

▪︎ با صدور قرار اناطه، قرار تامین ماخوذه لغو می شود. در این صورت اگر ذینفع متهم باشد و ظرف یکماه طرح دعوی نکند، با توجه به لغو قرار تامین، مجدداً وی احضار و قرار تامین صادر می گردد‌.

▪︎ قرار اناطه صادره از سوی بازپرس باید به تایید دادستان برسد. در صورت وقوع اختلاف بین بازپرس و دادستان در این مورد حل اختلاف با دادگاه کیفری ۲ می باشد تصمیم دادگاه قطعی است.

▪︎ قرار اناطه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری ۲ است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *