ماده ۲۲۱ قانون مدنی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۲۲۱ قانون مدنی

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

تحلیل ماده ۲۲۱ قانون مدنی

✍ طبق ماده ۲۲۱ قانون مدنی مسئولیت قراردادی عبارت است از اینکه متعهد در زمان تعیین شده در قرارداد به تعهد خود عمل نکند یا آن را به طور ناقص انجام دهد بدون اینکه قوه قاهره باعث آن شده باشد.
▪︎ اگر در قرارداد، خسارت تعیین شده باشد دادگاه طبق آن خوانده را محکوم می کند بدون اینکه نیازی به اثبات ورود ضرر و تقصیر متخلف باشد.
▪︎ چنانچه خسارت در قرارداد پیش بینی نشده باشد، در این صورت خواهان باید ورود ضرر، تقصیر خوانده و رابطه علیت بین ضرر و تقصیر خوانده را ثابت کند.
▪︎︎ به موجب ماده ۲۳۰ قانون مدنی، وجه التزام یا خسارت قراردادی مبلغی مقطوع است که دادگاه فقط خوانده را به آن محکوم می کند هر چند خسارت واقعی کمتر یا بیشتر از آن باشد.
▪︎ خسارت شامل تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد یا نقص آن می باشد. اگر طرف قرارداد به تعهدش عمل نکند و تعهد از نوع وحدت مطلوب باشد یعنی با سپری شدن موعد انجام، اصل تعهد قابل اجرا نباشد، در این صورت خسارت تعیین شده جایگزین آن شده و بایستی جبران شود.
▪︎ اگر تعهد از نوع تعدد مطلوب باشد، به گونه ای که پس از موعد مقرر قابل انجام باشد مانند تاخیر در پرداخت ثمن معامله، در این صورت خسارت بدل از تعهد اصلی نمی باشد بلکه با آن قابل جمع است و متعهدله می تواند علاوه بر الزام به انجام تعهد خسارت را نیز مطالبه کند. در این موارد در قرارداد قید می شود خسارت بدل از تعهد اصلی نمی باشد.
▪︎ وجه التزام یا خسارت قراردادی ممکن است به عنوان شرط ضمن عقد در معامله تصریح شود یا به موجب عرف و عادت در حکم تصریح باشد و یا قانوناً جبران خسارت برعهده متخلف قرار داده شده باشد.
▪︎ اگر اجرای قرارداد به واسطه وقوع قوه قاهره غیرممکن باشد، متعهد با اثبات آن از مسئولیت معاف می گردد.
▪︎ در مواردی که متعهد به طور ناقص به تعهدش عمل می کند، به میزان عدم انجام تعهد محکوم به جبران خسارت می گردد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *