ماده ۲۲۴ قانون مدنی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۲۲۴ قانون مدنی

الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

 

تحلیل ماده ۲۲۴ قانون مدنی

✍ ماده ۲۲۴ قانون مدنی عرف حاکم بر قرارداد را بیان نموده است. به موجب آن اگر قوانین آمره و توافق طرفین در خصوص موضوعی در قرارداد ساکت باشد به عرف رجوع می شود.
▪︎ عرف حقوق و تکالیف طرفین را در مواقع سکوت بر آنها تحمیل می کند به آن شروط ضمنی نیز گفته می شود شروطی که به صراحت در عقد نیامده ولی با تفسیر اراده امضاکنندگان آن، به آنها تحمیل می شود.
▪︎ در مواقعی که قرارداد ابهام دارد و میان طرفین آن اختلاف واقع شده است، با مراجعه به عرف، باید اراده طرفین قرارداد را تفسیر نمود.
▪︎ ممکن است، لفظ یا الفاظی در قرارداد دارای معانی مختلف عرفی باشند، در این صورت باید معنایی را ملاک قرار داد که به موجب آن عقد صحیح تلقی شود.
▪︎ یکی از موارد رجوع به عرف ماده ۳۵۶ قانون مدنی است که مقرر می دارد: هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
▪︎ در قرارداد خرید آپارتمان، وسایل گرمایشی و سرمایشی عرفاً از لوازم و ملحقات مبیع است و لزوماً با مبیع به‌ خریدار منتقل می شود اگر چه در قرارداد در این مورد ذکری نشده باشد.
▪︎ برای تشخیص توابع مبیع باید به ترتیب به ۱- قانون آمره ۲- توافق و تراضی طرفین معامله ۳- عرف ۴- قانون تکمیلی مراجعه شود.
▪︎ قوانین آمره به مقرراتی گفته می شود که به لحاظ ارتباط نزدیک با نظم عمومی و اخلاق حسنه، طرفین نمی توانند بر خلاف آنها توافق کنند. اصولاً مقررات مربوط به احوال شخصیه افراد مانند نکاح، طلاق، وصیت و ارث آمره هستند.
▪︎ توافق طرفین، بر اساس اصل حاکمیت اراده طرفین معامله می توانند هر گونه توافقی که مخالف قوانین آمره نباشد، به صورت شرط ضمن عقد بیاورند در این صورت ملزم هستند به توافقات در موعد مقرر عمل کنند.
▪︎ عرف و عادت، در مواردی به آن مراجعه می شود که در خصوص موضوعی در قرارداد قانون آمره و توافق طرفین نباشد مشروط بر این که در آن مورد عرفی وجود داشته باشد.
▪︎ قوانین تکمیلی مقرراتی هستند که طرفین می توانند بر خلاف آنها تراضی کنند. اصولاً معاملات مربوط به امور مالی افراد تکمیلی هستند.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *