ماده ۲۶۴ قانون مدنی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۲۶۴ قانون مدنی:

تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود:
۱- به وسیله وفای به عهد
۲- به وسیله اقاله
۳- به وسیله ابراء
۴- به وسیله تبدیل تعهد
۵- به وسیله تهاتر
۶- به وسیله مالکیت مافی‌الذمه

 

تحلیل ماده ۲۶۴ قانون مدنی

✍ سقوط تعهدات به یکی از موارد ششگانه ماده ۲۶۴ قانون مدنی محقق می گردد. به این موارد باید فسخ، انفساخ و مرور زمان را نیز اضافه نمود.
▪︎ وفای به عهد در واقع اجرای تعهد است نه سقوط آن. به عبارتی وفای به عهد به این معنی است که متعهد به تعهد ضمن عقد عمل کند با ایفای تعهد قرارداد اجرا می گردد.
▪︎ اقاله یا تفاسخ عبارت از عمل حقوقی و عقدی است که به موجب آن همان اشخاصی که معامله را منعقد نموده اند به تراضی با یکدیگر قرارداد را اقاله و منحل نمایند. با تحقق اقاله معامله از بین می رود لذا تراضی جدید موجب اعتبار معامله سابق نمی گردد بلکه موجب انعقاد معامله جدید می گردد.
▪︎ ابراء عمل حقوقی است و به موجب آن دائن (طلبکار) به اختیار از حق خود صرفنظر می نماید. ابراء ایقاع است و صرفاً با اراده طلبکار محقق می شود ابراء اسقاط حق دینی است. ابراءکننده باید دارای اهلیت باشد یعنی عاقل، بالغ و رشید باشد.
▪︎ تبدیل تعهد عبارت است از اینکه تعهد صحیح قبلی ساقط شود و تعهد صحیح جدید جایگزین آن گردد که به طور غیر قابل برگشت است.

▪︎ تبدیل تعهد یا به اعتبار تبدیل موضوع تعهد است یا به اعتبار تبدیل سبب و منشا تعهد یا به اعتبار تبدیل متعهد و یا به اعتبار تبدیل متعهدله صورت می گیرد.

▪︎ در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد بعدی منتقل نمی شود مگر اینکه طرفین با تبدیل تعهد، صراحتاً تضمینات تعهد سابق را شرط کرده باشند.
▪︎ تهاتر به این معنی است که دو نفر در آن واحد در مقابل یکدیگر طلبکار و بدهکار شوند واقعه حقوقی بوده و در حکم پرداخت است. تهاتر قهری است بنابراین وقوع آن نیازی به قصد طرفین ندارد و خود به خود واقع می شود.

▪︎ شروط تحقق آن عبارت است از: ۱- وحدت موضوع یا جنس دو دین؛ ۲- وحدت زمان تأدیه دو دین؛ ۳- وحدت مکان تأدیه دو دین.‌
▪︎ مالکیت ما فی الذمه عبارت است از اینکه دو عنوان طلبکار و بدهکار در یک شخص جمع شود. اگر کسی به مورث خود مدیون باشد با فوت وی، با توجه به تعلق تمام یا بخشی از اموال به جا مانده به وی، دین او به مورث ساقط می شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *