ماده ۳۰۷ قانون مدنی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۳۰۷ قانون مدنی

امور ذیل موجب ضمان قهری است:
۱) غصب و آنچه که در حکم غصب است
۲) اتلاف
۳) تسبیب
۴) ‌استیفاء

 

تحلیل ماده ۳۰۷ قانون مدنی

✍ ضمان قهری یا وقایع حقوقی عبارت است از واقعه ای که بدون اراده و قصد انشاء محقق می شود مانند تولد و مرگ. در مقابل اعمال حقوقی هستند که با قصد انشاء طرفین (عقود) یا يک طرف (ایقاع) ایجاد می شوند مانند عقد بیع و ابراء.
▪︎ ماده ۳۰۷ قانون مدنی، ضمان قهری یا وقایع حقوقی را بیان نموده که با وقوع هر یک، وارد آورنده زیان باید از عهده خسارات وارده برآید.
▪︎‌ به ضمان قهری مسئولیت غیرقراردادی یا مسئولیت خارج از قرارداد نیز گفته می شود. به دلیل اینکه خسارت وارده در نتیجه ضمان قهری و بدون اراده طرفین آن محقق شده و توافقی بر میزان خسارت نمی شود، به آن مسئولیت غیرقراردادی گفته می شود.
▪︎ در مواردی که طرفین در خصوص خسارت و میزان آن توافق نموده باشند مسئولیت قراردادی می باشد. اصولاً در معاملات فی مابین، طرفین نسبت به عدم انجام تعهد از سوی متعهد یا تاخیر در آن بر روی مبلغی توافق می کنند. در این موارد طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی (وجه التزام قراردادی) دادگاه به همان خسارت مورد تراضی حکم می دهد.
▪︎ در مقایسه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی:
۱- در مسئولیت قراردادی دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده، محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای عقد صالح به رسیدگی است. در مسئولیت غیر قراردادی صرفاً دادگاه محل اقامت خوانده به دعوا رسیدگی می کند.
۲- در مسئولیت قراردادی با نقض تعهد از سوی متعهد مسئولیت احراز و حکم محکومیت صادر می شود. در نوع غیرقراردادی باید ابتدا تقصیر متعهد اثبات شود برای این منظور زیان دیده باید وقوع فعل زیانبار، ورود ضرر و رابطه علیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده را ثابت نماید.
۳- در مسئولیت قراردادی دادگاه فقط نسبت به مبلغی که طرفین بر آن توافق نموده اند رای می دهد. در مسئولیت غیر قراردادی با ارجاع موضوع به کارشناس، میزان واقعی خسارت ارزیابی و مورد حکم قرار می گیرد.
▪︎ آنچه بین این دو نوع مسئولیت مشترک است، قوه قاهره یا فورس ماژور است که در هر دو نوع مسئولیت می بایست وقوع یا عدم وقوع آن احراز گردد. با احراز قوه قاهره، متعهد از مسئولیت از هر نوع آن مبرا می شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *