ماده ۳۳۱ قانون مدنی – تحلیل ماده

ماده قانونی
زهرا شریفی

ماده ۳۳۱ قانون مدنی

هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

 

تحلیل ماده ۳۳۱ قانون مدنی

✍ تسبیب عبارت است از اینکه کسی به دیگری به طور غیرمستقیم ضرر وارد آورد. خسارت وارده ممکن است موجب تلف مال، نقص یا معیوب شدن مال متعلق به غیر شود.
▪︎  برای تحقق تسبیب، اثبات ارکان اساسی آن ضروری است:
۱- وقوع فعل زیانبار
۲- ورود ضرر
۳- رابطه علیت بین فعل زیانبار و ضرر
۴- وجود تقصیر
▪︎ تقصیر اعم است از تعدی و تفریط. مطابق قانون مدنی تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری. تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
▪︎ با اثبات هر یک از تعدی یا تفریط در فعل شخص، تقصیر اثبات شده و در کنار سایر ارکان آن می توان مطالبه خسارت نمود.
▪︎ انواع ضرر شامل ضرر مالی، ضرر معنوی و ضرر جسمی است.
▪︎ شرایط ضرر قابل مطالبه عبارت است از: ۱- ضرر شخصی، مستقیم و قابل پیش بینی باشد؛ ۲- ضرر وارده مسلم باشد احتمالی نباشد؛ ۳- ضرر نامشروع باشد؛ ۴- قبلاً جبران نشده باشد؛ ۵- زیان وارده ناشی از اقدام متضرر نبوده باشد. به این نوع خسارت، خسارت غیرقراردادی گفته می شود.
▪︎ اگر کسی مدعی گردد از باب تسبیب متحمل خسارت شده است، می بایست ارکان اساسی آن را نزد دادگاه ثابت کند. دادگاه جهت ارزیابی خسارت موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد و بر مبنای نظر کارشناس رای صادر می کند.
▪︎ پس از مطالبه خواهان دعوی، دادگاه خوانده را به خسارات دادرسی از باب تسبیب محکوم می نمايد. خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه های کارشناس و سایر مواردی است که خواهان در طول دادرسی متحمل شده است. به این دلیل خوانده محکوم به پرداخت خسارات دادرسی می شود که سبب ورود زیان به خواهان شده است.
▪︎ تسبیب با فعل و ترک فعل امکانپذیر است. تسبیب با فعل مانند اینکه کسی در ملک خود آتشی روشن کند و با وزش باد به مزرعه دیگری سرایت نموده و موجب آتش سوزی گردد. ترک فعل مانند پرستاری که به دلیل عدم مراقبت از بیمار موجب تشدید بیماری وی گردد. اما اتلاف همیشه با فعل محقق می شود. در نتیجه هرجا در اثر ترک فعل خاطی، خسارتی وارد آید از باب تسبیب جبران می گردد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *