ماده ۳۶۳ قانون مدنی – تحلیل ماده

ماده قانونی
زهرا شریفی

 

ماده ۳۶۳ قانون مدنی

در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مانع انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع‌ عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلَّس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

 

تحلیل ماده

✍️ اصل بر حال بودن عوضین قرارداد (مبیع و ثمن) است به این معنی که با امضای قرارداد مبیع تسلیم و ثمن تادیه می شود، مگر طرفین برای هر یک اجلی و مدت تعیین نموده باشند. انتقال مالکیت اثر مستقیم عقد محسوب می شود. تعیین مدت برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مانع انتقال نمی گردد.

▪︎ منظور از خیار فسخ (شرط) خیاری است که ضمن عقد برای هر یک از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث حق فسخ معامله شرط شده باشد. مدت خیار شرط باید معین باشد در غیر این صورت شرط و عقد باطل هستند.

▪︎ خیار فسخ یکی از خیارات قانونی و ایقاع است. در صورت تحقق شرایط آن دارنده حق خیار با ارسال اظهارنامه اراده خود مبنی بر فسخ قرارداد را به طرف مقابل اعلام می کند. متعاقباً برای اینکه بتوان از آثار انحلال عقد که از زمان اعلام فسخ ایجاد می گردد بهره مند شد باید توسط دادگاه به موجب حکم قطعی تایید گردد.

▪︎ بیع شرط به موجب قانون مدنی موجب انتقال مالکیت مبیع به خریدار اما به صورت متزلزل می شود. در این صورت با انقضای مدت شرط و عدم استرداد ثمن از سوی فروشنده در مدت تعیین شده، مالکیت خریدار تثبیت و قطعی می شود.

▪︎ طبق قانون ثبت و مواد ۳۳ و ۳۴ آن، بیع شرط موجب انتقال مالکیت نمی شود و فقط حق عینی تبعی برای انتقال گیرنده ایجاد می گردد.

▪︎ در بیع شرط، مشتری نباید در مدت خیار اقداماتی در مورد معامله صورت دهد که منافی حقوق مرتهن باشد در غیر این صورت اعمال انجام شده غیر نافذ و قابل ابطال خواهد بود.

▪︎ مفلس واژه قدیمی ورشکسته است. اگر طرف قرارداد مفلس شود در صورتی مبیع قابل استرداد است که: ۱- بعد از عقد فروشنده ورشکست شده باشد، ۲- مبیع باید عین معین باشد. همچنین است در مواردی که ثمن عین معین است مانند معامله آپارتمان که خریدار به عنوان ثمن، زمین خود را به تملیک فروشنده در می آورد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *