ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳)

در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛
ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث – تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛(الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳)
تبصره – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.(الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳)

 

تحلیل ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی

✍ دادگاه در صورت وجود شرایط، می تواند مجازات قانونی را کاهش دهد یا آن را تبدیل به مجازات سبک تری نماید. اعمال تقلیل و تبدیل مجازات با هم مجاز نیست.
▪︎ جهات تخفیف در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. در صورت وجود هر یک، دادگاه طبق ماده ۳۷ مجازات را تخفیف می دهد.
▪︎ باتوجه به لفظ “می تواند”در ماده، دادگاه تکلیف به تخفیف ندارد. اصولاً محاکم کیفری در صورت احراز یکی از موارد تخفیف و اوضاع و احوال موجود اقدام به آن می کنند.
▪︎ تخفیف مجازات صرفاً در جرایم تعزیری قابل اجرا است. مجازات های حدود، قصاص و دیات قابل تخفیف نیستند.
▪︎ تقلیل شلاق و جزای نقدی به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آنها به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر امکانپذیر است.
▪︎ منظور از دادگاه، دادگاه بدوی و تجدیدنظر است. دادگاه تجدیدنظر در صورت نقض دادنامه می تواند مجازات دیگری تعیین یا مجازات بدوی را تخفیف دهد.
▪︎ بند”پ” و مجازات حبس درجه هفت قابل تبدیل اند و نمی توان آنها را تقلیل داد.
▪︎ در تقلیل، ماهیت مجازات تغییر نمی کند اما در تبدیل مجازات به نوع دیگری تبدیل می شود.
▪︎ در صورت صدور حکم به چند مجازات، دادگاه می تواند همه یا برخی از آنها را تخفیف دهد یا تبدیل کند.
▪︎ تقلیل مجازات موجب تعیین کیفر به کمتر از حداقل قانونی جرم است.
▪︎ دادگاه می تواند علاوه بر تخفیف، مجازات را معلق نماید.
▪︎ مقررات ماده ۳۷ در مورد جرایم عمدی و غیر عمدی اجرا می شود.
▪︎ مجازات های حبس، شلاق و جزای نقدی به ترتیب مجازات شدید و خفیف هستند.
▪︎ طبق تبصره ماده، چنانچه مجازات قانونی جرم درجه هشت و زندان کمتر از نود و یک روز باشد دادگاه مکلف به تبدیل حبس به جزای نقدی می باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *