ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری

در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می کند. در این صورت، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در این صورت حکمی که صادر می‌شود، حضوری است.

تبصره ۲- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت‌های واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکوم علیه می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رای، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعزام می‌شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام می کند.

تبصره ۳- در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رای بر برائت او صادر کند.

 

تحلیل ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری

✍ مطابق ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری رای غیابی دادگاه در مواردی صادر می شود که اولاً جرم جنبه حق اللهی نداشته باشد به عبارتی جنبه حق الناسی داشته باشد مانند سرقت و قذف؛ ثانیاً متهم یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعیه نیز ارسال ننموده باشند.
▪︎ اگر رای به محکوم علیه ابلاغ واقعی شده باشد یعنی در مهلت بیست روزه واخواهی رای را در سامانه ابلاغ مشاهده نموده باشد صرفاً همین مدت مهلت اعتراض به رای غیابی خواهد بود و اعتراض خارج از مهلت شنیده نخواهد شد.
▪︎ زمانی که رای ابلاغ قانونی شده باشد به این معنی که در مهلت اعتراض رای مشاهده نشده باشد، در این صورت محکوم علیه ظرف بیست روز از زمان اطلاع از رای، مهلت واخواهی دارد.
▪︎ اگر نسبت به رأی غیابی که ابلاغ واقعی شده، خارج از مهلت اعتراض شود این امر موجب توقف عملیات اجرایی نخواهد بود. در این صورت اگر محکوم علیه تامین نسپرده باشد تحت الحفظ جهت رسیدگی و اخذ تامین مناسب به دادگاه صادرکننده رای اعزام می گردد. چنانچه تامین تودیع نموده باشد در وقت رسیدگی در دادگاه حاضر می گردد در این صورت قرار تامین قبلی ابقاء یا در مورد آن تجدیدنظر می گردد.

▪︎ اگر رای غیابی ابلاغ قانونی شده باشد با واخواهی محکوم علیه، عملیات اجرایی متوقف می شود خواه تامین سپرده شده باشد یا خیر.

▪︎ چنانچه شاکی به هر علتی مانند عدم انطباق مجازات با قانون نسبت به رای محکومیت تجدیدنظرخواهی نماید و رای قطعی صادر شود چنین امری مانع واخواهی محکوم علیه نخواهد بود.
▪︎ حدود از جمله زنا، لواط و شرب مسکر فقط جنبه حق اللهی دارند.
▪︎ مرحله واخواهی ادامه رسیدگی بدوی است بنابراین ممکن است دادگاه با توجه به دفاعیات محکوم علیه مجازات را تشدید کند یا تخفیف دهد و یا رای برائت صادر نماید.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *