ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده

ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

آرای دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:
الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
تبصره ۱- در مورد مجازات های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدید نظر، همان مجازات قانونی اولیه است.
تبصره ۲- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

 

تحلیل ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

✍ اصل بر قابلیت تجدید نظر خواهی آراء کیفری است مگر در مورد جرایم ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری که قطعی و غیر قابل تجدیدنظر هستند. جرایم موضوع ماده ۴۲۸ این قانون نیز مستقیماً قابل فرجام خواهی می باشند.
▪︎ درجات مجازات ها در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر شده اند. مجازات درجه هشت: حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا سی میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه است. در مورد حبس درجه هشت قاضی مکلف است آن را به جزای نقدی تبدیل نماید.
▪︎ مجازات ︎دیه یا ارش تا یک دهم دیه کامل قطعی است خواه آسیب وارده در نتیجه جنایت به یک عضو باشد یا اعضای بیشتر. بنابراین دیه یک دهم یا بیش از آن قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
▪︎ مجازات های جایگزین حبس عبارتند از دوره مراقبت‌، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی. تعيين مجازات‌های جایگزین حبس در مواردی اجباری است و در مواردی اختیاری. دادگاه با توجه به گذشت شاکی خصوصی، وجود جهات تخفیف مجازات، نوع جرم و آثار ناشی از جرم و سایر موارد اقدام به تعیین آن می نماید.
▪︎ ملاک در قطعیت یا قابل اعتراض بودن رای صادره، میزان حبس قانونی است که دادگاه آن را به مجازات جایگزین تبدیل نموده است.
▪︎ رای شامل حکم و قرار می شود. حکم این ماده شامل موارد مذکور در تبصره ۲ می شود. چنانچه درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی به دلیلی رد شود ملاک قابلیت تجدیدنظرخواهی از قرار رد صادره، اصل دعوا می باشد.
▪︎ درخواست تجدیدنظرخواهی یا دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ثبت و به شعبه صادرکننده حکم یا قرار ارسال می گردد.
▪︎ اگر تجدیدنظرخواه زندانی باشد یا در مورد اطفال و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری شود درخواست مزبور به دفتر زندان یا به دفتر کانون اصلاح تسلیم و از آن طریق به دادگاه بدوی ارسال می گردد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *