ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

 

تحلیل ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی

✍ داوری عبارت است از رسیدگی به اختلافات قرارداد توسط یک داور یا چند داور که توسط طرفین بر اساس قرارداد داوری انتخاب شده است.
▪︎ در مواردی می توان اختلاف را به داوری ارجاع نمود که طرفین به موجب شرط ضمن عقد یا طبق موافقت نامه داوری در این خصوص به توافق رسیده باشند.
▪︎ طبق قاعده، حل و فصل اختلافات با دادگاه به عنوان مرجع عام رسیدگی می باشد. داوری طریق استثنایی رسیدگی به اختلافات طرفین است که نیازمند توافق قبلی است.
▪︎ هر جا شک شود اختلاف باید به دادگاه ارجاع شود یا داوری، اصل بر صلاحیت دادگاه است مگر توافق بر داوری شرط شده باشد.
▪︎ برای انعقاد قرارداد طرفین باید دارای اهلیت قانونی باشند. اهلیت قانونی به اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء گفته می شود. هر فردی از زمان تولد تا لحظه مرگ دارای اهلیت تمتع می باشد. با رسیدن به سن رشد (هجده سالگی تمام) فرد دارای اهلیت استیفاء می شود.
▪︎ منظور از اهلیت اقامه دعوا، اهلیت استیفا می باشد. انعقاد قرارداد افراد محجور شامل صغیر، مجنون، سفیه و ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی باید حسب مورد توسط ولی قهری، قیم و مدیر تصفیه آنها صورت پذیرد.
▪︎ با توجه به واژه شخص در ابتدای ماده، اشخاص حقوقی می توانند به عنوان داور انتخاب شوند.
▪︎ در معاملات اشخاص حقوقی، نماینده قانونی آن که دارندگان حق امضا هستند، قرارداد را منعقد و در موارد لزوم اختلاف را به داوری ارجاع می دهند. این در صورتی است که به موجب اساسنامه شرکت و آخرین روزنامه رسمی اختیار ارجاع به داوری تفویض شده باشد. معمولاً هیئت مدیره شرکت اختیارات لازمه را به مدیرعامل تفویض می نماید و این امر در اساسنامه شرکت قید می شود.
▪︎ طرفین در زمان انعقاد قرارداد یا بعد از آن، می توانند رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد را به داوری ارجاع دهند. لازم به ذکر است، موضوعات قابل ارجاع به داوری باید صریحاً ذکر شوند تا داور صلاحیت رسیدگی داشته باشد.
▪︎ اگر دعوا در دادگاه مطرح شده باشد در هر مرحله آن بدوی یا تجدیدنظر، طرفین می توانند توافق کنند حل و فصل اختلاف آنها به یک یا چند داور ارجاع شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *