ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

 

تحلیل ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

✍ ممکن است طرفین ضمن معامله داور یا داوران را جهت حل و فصل اختلاف تعیین نکنند در این صورت پس از بروز اختلاف طبق ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی عمل می شود.
▪︎ طرفین می توانند ضمن قرارداد داور یا هیئت داوری را تعیین کنند یا آن را به بعد موکول کنند. ضمن اینکه طرفین می توانند انتخاب داور را به شخص ثالث محول نمایند.
▪︎ دادگاهی صلاحیت تعیین داور را دارد که در فرض نبود قرارداد داوری صلاحیت رسیدگی به اختلاف را داشته باشد.
▪︎ وقتی داوری موکول به رسیدگی هیئت سه نفره ︎می گردد هر یک از طرفین داور اختصاصی خود را تعیین می کند و به تراضی، داور سوم یا سردار را تعیین می نمایند.
▪︎ معرفی داور اختصاصی از سوی ذینفع و از طریق ارسال اظهارنامه به طرف مقابل قرارداد صورت می پذیرد. ذینفع کسی است که در نتیجه حدوث اختلاف حقی از وی ضایع شده است. به موجب تکلیف مقرر در ماده ۴۵۹ طرف مقابل باید ظرف ده روز داور خود را تعیین و معرفی نماید یا در مورد داور سوم به تراضی برسد.
▪︎ بخش آخر ماده به ذینفع اختیار داده است در صورت عدم اقدام از سوی طرف مقابل، دادخواست تعیین داور را به دادگاه تقدیم نماید. واژه “می تواند” گویای این است که اجباری در مراجعه به دادگاه برای ذینفع نمی باشد. رویه قضائی نیز در این مواقع متمایل به مطرح نمودن دعوای تمام عیار و رسیدگی به اختلاف در دادگاه صالح می باشد.
▪︎ چنانچه داور از انجام داوری انصراف دهد دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را خواهد داشت.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *