ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی

در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هر یک از طرفین می‌توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.

 

تحلیل ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی

✍ داوری شیوه حل و فصل اختلافات طرفین قرارداد است. رای داور برای طرفین آن لازم الاتباع است. لکن ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، قابل اعتراض در دادگاه می باشد.

▪︎ در موارد تردید در اینکه حل اختلاف با دادگاه است یا داور طبق قاعده عام، رسیدگی به اختلافات طرفین با دادگستری می باشد. داوری امری استثنایی است که باید ارجاع به آن و موضوع داوری به تراضی طرفین رسیده باشد.
▪︎ ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را بیان نموده که داور در قرارداد معین شده و وی نخواهد یا بنا به عللی نتواند داوری کند یا داور اختصاصی یکی از طرفین در موارد ارجاع به هیئت داوری فوت شود یا استعفا دهد و طرف قرارداد جانشین وی را معرفی ننماید و یا انتخاب داور به شخص ثالث غیر از طرفین محول شده باشد و وی به هر دلیلی داور را تعیین نکند (امتناع شخص ثالث یا عدم امکان تعیین داور از سوی وی) در صورت تحقق هر یک از این موارد مقررات این ماده رعایت می شود.
▪︎ در صورت وقوع هر یک از شرایط مذکور در فوق، هر یک از طرفین می تواند از طریق ارسال اظهارنامه داور خود را تعیین و معرفی و از طرف مقابل بخواهد ظرف ده روز حسب مورد جانشین داور متوفی یا مستعفی را تعیین و اعلام کند.
▪︎ پس از پایان مدت مقرر، طبق بخش آخر ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد. طبق آن ماده ذینفع می تواند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اختلاف را دارد دادخواست تعیین داور بدهد.
▪︎ در صورت عدم تراضی طرفین قرارداد در تعیین داور، دادگاه صلاحیت در رسیدگی خواهد داشت. شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر تهران در رای شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۵۷ – ۹۱/۶/۲۸ چنین رای صادر نموده است: اگر طرفین به موجب قرارداد اختلاف خود را به داوری داوران مرضی الطرفین ارجاع نمایند و در مورد داوران به توافق نرسند، داوری از بین می رود و دخالت دادگاه در تعیین داوران مبنای قانونی ندارد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *