ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی

اشخاص زیر را هرچند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود:

۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.

 

تحلیل ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی

✍ ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی موارد ممنوعیت مطلق داوری را ذکر کرده است. طرفین نمی توانند حتی با تراضی یکدیگر، افرادی که مشمول این ماده می شوند را به عنوان داور برگزینند. قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات داوری آن، از قوانین شکلی و آمره محسوب می شوند بنابراین توافق برخلاف آنها امکان پذیر نخواهد بود.
▪︎ اهلیت قانونی به اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء گفته می شود. هر فردی از زمان تولد تا لحظه مرگ دارای اهلیت تمتع می باشد. با رسیدن به سن رشد (هجده سالگی تمام) فرد دارای اهلیت استیفاء می شود.
▪︎ منظور ماده از اهلیت قانونی، اهلیت استیفاء است. انتخاب شخص غیر رشید به عنوان داور مطلقا ممنوع است.
▪︎ مجنون (دیوانه) و سفیه اگرچه به سن هجده سال رسیده باشد فاقد اهلیت بوده و محجور می باشند. سفیه کسی است که قدرت فکر معاش و تعقل در امور مالی خود را ندارد. رسیدگی به امور مالی محجور حسب مورد با ولی قهری یا قیم وی می باشد.
▪︎ ورشکسته نمی تواند به عنوان داور تعیین شود. چرا که از تاریخ ورشکستگی حق مداخله در امور مالی خود و دیگران را نخواهد داشت. به همین دلیل است از تاریخ ورشکستگی به منظور رسیدگی به امور مالی وی از جمله طرح دعوا و دفاع از آن مدیر تصفیه به عنوان نماینده قانونی وی تعیین می شود.
▪︎ طبق ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری وامثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
این ماده مسئولیت انتظامی داور را بیان نموده است. در صورت وقوع هر یک از موارد آن، شخص علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به عنوان داوری محروم می شود.
▪︎ ممنوعیت از داوری در اثر حکم دادگاه، در بند “د” ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی آمده است.
▪︎ هر کس مرتکب جرایم عمدی مقرر در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی گردد، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، به تبع محکومیت کیفری از حقوق اجتماعی مذکور در ماده ۲۶ تا زمان انقضای آن محروم می شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *