ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی

در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

 

تحلیل ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی

تعلیق اجرای مجازات در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت و با وجود شرایط مقرر قانونی به مدت یک تا پنج سال امکانپذیر است. تعلیق مجازات در حدود، قصاص، دیات و جرائم تعزیری درجه یک و دو وجود ندارد.
▪︎ شرایط تعلیق مجازات عبارت است از:
۱- وجود جهات تخفیف
۲- پیش بینی اصلاح مرتکب
۳- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
۴- فقدان سابقه کیفری مرثر
▪︎ با احراز هر یک از جهات تخفیف مجازات و رعایت سایر شرایط، دادگاه اختیار تعلیق مجازات را خواهد داشت. در جرایم قابل گذشت در صورت وجود هر یک از شرایط تخفیف، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.
▪︎ محکومیت های موثر کیفری در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. پس از سپری شدن مواعد مقرر در ماده مذکور، خود به خود از محکوم علیه اعاده حیثیت می گردد مگر در مورد بندهای الف، ب، پ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی.
▪︎ محکوم علیه می تواند در مرحله اجرای حکم و پس از سپری شدن یک سوم مجازات درخواست تعلیق بقیه مجازات را از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام که پرونده نزد وی در حال اجراست به دادگاه صادرکننده حکم قطعی نماید. همچنین دادستان یا قاضی اجرای احکام می توانند راساً تقاضای تعلیق نمایند.
▪︎ ملاک در تعلیق مجازات، مجازات قانونی جرم است. مجازات های تبعی و تکمیلی قابل تعلیق می باشند.
▪︎ دادگاه می تواند همه مجازات یا بخشی از آن را معلق کند. جهت استفاده از این نهاد قانونی علاوه بر موارد ذکر شده، وضعیت فردی و اجتماعی متهم یا محکوم علیه و سوابق وی در نظر گرفته می شود.
▪︎ چنانچه جزای نقدی با سایر تعزیرات همراه باشد، جزای نقدی قابل تعلیق می باشد.
▪︎ تعلیق مجازات اقدامات تأمینی و تربیتی و محکومیت انتظامی را در بر نمی گیرد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *