ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی

دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
۱- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.
تبصره – در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
۲- نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
۳- تعیین خواسته و بهای آن مگر انکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
۴- تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
۵- آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
۶- ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
۷- امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
تبصره ۱- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
تبصره ۲- چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

 

تحلیل ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی

✍ شرایط دعوای صحیح عبارتست از:
▪︎ خواسته منجز و قطعی باشد معلق و مشروط نباشد.
▪︎ حق مورد ادعا مشروع، مستقیم و در زمان دعوا باقی باشد.
▪︎︎ خواهان در دعوای مطروحه ذینفع باشد.
▪︎ خواهان دارای اهلیت قانونی باشد.
▪︎ اگر خواهان متوفی، صغیر، محجور، موقوفه، ورشکسته یا شرکت باشد، دعوا به ترتیب از سوی نمایندگان قانونی آنها به ترتیب وراث قانونی حین الفوت، ولی قهری، قیم یا امین، متولی، مدیر تصفیه‌ و در مورد شرکت هیئت مدیره یا مدیرعامل که حق اقامه و دفاع از دعوا طبق اساسنامه به وی تفویض شده، صورت می گیرد. این موارد در مورد خوانده نیز باید رعایت شوند.
▪︎ اگر خواهان شرکت است آخرین روزنامه رسمی تعیین دارندگان حق امضا پیوست دادخواست می گردد. صورتجلسه مذکور وهمچنین اقامتگاه شرکت از طریق سامانه ثبت شرکت ها با وارد کردن شناسه ملی شرکت قابل دسترسی است.
▪︎ اگر خواهان قصد مطالبه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناس و سایر هزینه هایی که در طول دادرسی پرداخت می شود باید در ستون خواسته آن را ذکر نماید. در غیر این صورت دادگاه مواجه با تکلیف رسیدگی و صدور حکم در مورد آن نمی باشد.
▪︎ اگر حق مورد ادعا وجه نقد یا اسناد تجاری باشد همان مبلغ در ستون خواسته قید می شود و ۳/۵ درصد آن هزینه دادرسی پرداخت می گردد. چنانچه میزان خواسته دعوا در زمان دادخواست مشخص نباشد مقوم می شود و بر اساس تقویم هزینه پرداخت می شود. هزینه دادرسی دعاوی مانند الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید با توجه به ارزش معاملاتی ملک مورد دعوا محاسبه می گردد.
▪︎ شرح دادخواست باید با آنچه در خواسته آمده مطابقت نماید والا دادگاه ایراد مغایرت خواسته با شرح دادخواست را گرفته و دعوا را رد می کند.
▪︎ هزینه دادرسی پس از واریز به خزانه دولت به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *