ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی

در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده موثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

تبصره- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک ‌چهارم مدت حبس قابل اعمال است.

 

تحلیل ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی

✍ نظام نیمه آزادی، ضمن صدور حکم قطعی یا در مرحله اجرای حکم حبس با درخواست محکوم از قاضی اجرای حکم کیفری و توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی قابل اعمال است.
▪︎ ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات های تعزیری درجه یک و مجازات های حدود، قصاص و دیات اعمال نمی گردد. طبق تبصره ماده، در مورد حبس های تعزیری درجه دو،‌ سه و چهار پس از گذراندن یک چهارم مدت حبس در دادنامه این مقررات قابلیت اجرائی خواهد داشت.
▪︎ شروط تحقق مقررات این ماده عبارت است از:
۱- محکومیت به حبس تعزیری درجه پنج، شش وهفت
۲- گذشت شاکی خصوصی
۳- سپردن تامین مناسب
۳- تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای و… در راستای اصلاح مرتکب یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده.
۴- رضایت محکوم علیه
▪︎ پس از صدور حکم قطعی دادگاه در این مورد، محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر این ها را در خارج از زندان انجام دهد.
▪︎ اعمال نظام نیمه آزادی به اختیار دادگاه است نه تکلیف وی. بنابراین عبارت “دادگاه موظف به رسیدگی است” بیانگر تکلیف دادگاه به صدور حکم نیمه آزادی نیست.
▪︎ با توجه به اینکه یکی از عوامل حصول حکم این ماده گذشت شاکی است در مورد جرایم غیر قابل گذشت قابل اجراست چرا که در جرایم قابل گذشت با گذشت شاکی تعقیب موقوف می گردد.
▪︎ حبس تعزیری درجه هشت الزاماً تبدیل به جزای نقدی می شود به همین دلیل در ردیف درجات حبس های این ماده قرار نگرفته است.
▪︎ نظام نیمه آزادی در مورد حبس درجه یک که بیش از بیست و پنج سال است، قابل اعمال نمی باشد.
▪︎ تبصره ماده ۵۷ به موجب ماده ۸ قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ به این ماده الحاق شده است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *