ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی

در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

 

تحلیل ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی

صدور حکم آزادی مشروط طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی در مورد حبس های تعزیری و با رعایت مواعد و حصول شرایط آن صورت می پذیرد.
▪︎ شرایط صدور حکم آزادی مشروط عبارت است از:
۱- محکومیت به حبس تعزیری به موجب هر یک از درجات هشتگانه مجازات.
۲- استفاده از این نهاد برای بار اول.
۳- گذراندن نصف مدت حبس در حبس بیش از ده سال و در سایر موارد پس از گذراندن یک سوم زندان.
۴- درخواست آزادی مشروط به دادگاه صادرکننده حکم از طریق قاضی اجرای احکام یا دادستان.
۵- تحقق بندهای مذکور در ماده.
۶- گزارش تحقق بندهای الف، ب از سوی رئیس زندان و تایید آن توسط قاضی اجرای احکام و تقدیم پیشنهاد آزادی مشروط به دادگاه صادرکننده حکم قطعی.
▪︎ حکم آزادی مشروط شامل مجازات های حدود، قصاص و دیات نمی شود.
▪︎ اگر محکوم دارای سابقه محکومیت به حبس باشد مانع اعمال این ماده نخواهد بود.
▪︎ حکم آزادی مشروط قطعی و غیر قابل اعتراض است و مدت آن باقیمانده مدت حبس یا یک تا پنج سال می باشد.
▪︎ اگر حکم به جزای نقدی صادر شود و محکوم آن را پرداخت نکند لکن بر اثر عدم پرداخت بازداشت شود همچنین در موارد حبس بدل از جزای نقدی، حکم این ماده اعمال نمی گردد.
▪︎ اثر تبعی محکومیت طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی پس از سپری شدن مدت های هفت، سه و دو سال از تاریخ اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *