ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده)
(اصلاحی ۱۳۹۹/۳/۲۳)

هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.
تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

 

تحلیل ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی

✍ شروط تحقق جرم ضرب و جرح عمدی عبارت است از: ۱- قربانی انسان زنده باشد؛ ۲- قربانی غیر از مرتکب باشد خودزنی جرم نیست؛ ۳- ضرب یا جرح وارده منتهی به یکی از ضایعات ماده ۶۱۴ شده باشد؛ ۴- اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه شده باشد یا بیم تجری مرتکب یا دیگران برود؛
▪︎ مجازات جرم درجه شش بوده و شش ماه تا دو سال حبس تعزیری است.
▪︎ در صورتی متهم به دیه محکوم می شود که شاکی آن را درخواست نموده باشد.
▪︎ جرم ضرب و جرح جرمی عمدی، آنی و مقید به حصول نتیجه ایراد ضایعه می باشد.
▪︎ جرم غیر قابل گذشت است.
▪︎ رکن قانونی آن ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
▪︎ رکن مادی جرم ایراد ضرب یا جرح کمتر از قتل است.
▪︎ رکن روانی جرم علم و عمد در رفتار مجرمانه مرتکب است.
▪︎ با توبه متهم به شرط ندامت وی و احراز اصلاح مرتکب توسط دادگاه مجازات ساقط می شود.
▪︎ در صورت حصول شرایط ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه مجازات را تخفیف می دهد.
▪︎ تبصره ماده در خصوص جرح می باشد مشروط بر اینکه منتهی به ضایعات مذکور در ماده ۶۱۴ نشده و وسیله ارتکاب جرم اسلحه، چاقو و وسایل مشابه باشد (ضرب و جرح با چاقو).
▪︎ شروع به جرم مذکور، جرم نیست.
▪︎ ایراد صدمه بدون این که آثاری از خود باقی بگذارد جرم بوده و مجازات آن حبس تعزیری از ۳ ماه و ۱ روز تا ۶ ماه یا شلاق از ۱۱ تا ۳۳ ضربه است.

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *