ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ – تحلیل ماده

زهرا شریفی

 

‌ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر

هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین‌ مستاجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره ۱- چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
‌تبصره ۲- در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت‌ عادله روز را دارد.

 

تحلیل ماده

✍ قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶، مقررات اجاره اماکن تجاری بعد از تاریخ فوق را وضع نموده است.

▪︎ قانون اجاره محل های تجاری مصوب ۱۳۵۶ در مورد حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر و متصرف ملک تصویب شده است. مقررات راجع به سرقفلی ملک تجاری در قانون اخیرالتصویب (۱۳۷۶) بیان شده است.

▪︎ سرقفلی وجهی است که مستاجر ملک تجاری در ابتدای اجاره علاوه بر اجور به موجر یا به مستاجر قبلی پرداخت می کند. به موجب آن، حق تقدم و اولویت در اجاره و تصرف محل برای وی ایجاد می شود.

▪︎ مستاجر می تواند در اثنای اجاره حق سرقفلی را به دیگری منتقل کند. در این صورت می تواند از مستاجر بعدی سرقفلی دریافت نماید.

▪︎ اگر مالک در زمان اجاره سرقفلی گرفته، می بایست آن را در موعد تخلیه به قیمت‌ عادله روز به مستأجر پرداخت کند.

▪︎ گاهی مستاجر حق انتقال سرقفلی به غیر را ندارد. در این صورت اگر آن را انتقال دهد تخلف نموده است. با این حال چنانچه در  زمان قرارداد سرقفلی داده باشد، در موعد تخلیه آن را به قیمت عادله روز از موجر دریافت می کند.

▪︎ اگر رای بر تخلیه ملک صادر شود، مستاجر دارای سرقفلی، اقدام به مطالبه قیمت‌ عادله روز سرقفلی در قالب دعوی تقابل یا به موجب دعوی مستقل می نماید.

▪︎ طبق آیین نامه اجرایی قانون اجاره ۷۶، در قرارداد اجاره با سرقفلی، باید قید شود مبلغ پرداخت شده سرقفلی است. در غیر این صورت مستاجر در زمان تخلیه می بایست مراتب پرداخت به عنوان سرقفلی را ثابت نماید.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور سرقفلی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *