ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری – تحلیل ماده

ماده قانونی
زهرا شریفی

 

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

در جرائم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

 

تحلیل ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

✍ در جرایم قابل گذشت شاکی خصوصی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست تقاضای ترک تعقیب متهم را نماید. در جرایم غیر قابل گذشت حتی در مورد جنبه خصوصی جرم صدور قرار مزبور امکانپذیر نیست.

▪︎ با درخواست شاکی، قرار ترک تعقیب از سوی دادستان صادر می شود. در این صورت شاکی می تواند ظرف یکسال از تاریخ صدور قرار، تعقیب مجدد متهم را درخواست کند. بازپرس پس از وصول تقاضا، آن را اخذ و ضمیمه پرونده نموده و جهت تصمیم گیری نزد دادستان یا جانشین وی ارسال می نماید.

▪︎ پس از اینکه قرار ترک تعقیب صادر شد شاکی تنها یکبار و ظرف یکسال می تواند درخواست تعقیب مجدد نماید.

▪︎ مستفاد از نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۴۰ مورخ ۹۷/۲/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد جرائمی که مستقیم در دادگاه مطرح می شوند (درجه هفت و هشت) مقررات ترک تعقیب توسط دادگاه بعد از انجام تحقیقات و قبل از ورود به مرحله رسیدگی امکان پذیر است.

▪︎ با توجه به عبارت “تا قبل از صدور کیفرخواست” صدور این قرار در صورت احراز مجرمیت متهم امکانپذیر است. در مواردی که عقیده بر قرار منع تعقیب به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی یا ادله کافی در انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، علیرغم درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی، بازپرس اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نماید.

▪︎ اگر تقاضای تعقیب مجدد شاکی پس از انقضای مهلت یکساله باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. با انقضای یکسال و عدم درخواست تعقیب مجدد، موضوع اعتبار امر مختوم بها پیدا می کند در این صورت جرم منظور مجدداً قابل تعقیب نخواهد بود.

▪︎ در مواردی که کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال می شود، امکان صدور قرار این ماده وجود نخواهد داشت.

▪︎ قرار مزبور پس از صدور قطعی است چرا که در ردیف قرارهای قابل اعتراض دادسرا از آن ذکری به میان نیامده است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *