ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

ماده قانونی
زهرا شریفی

 

ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی

خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می‌شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می‌گردد:
الف- جرائم موضوع بند(الف)ماده(۸۳) تا دویست و هفتاد ساعت
ب- جرائم موضوع بند(ب)ماده(۸۳)دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت
پ- جرائم موضوع بند(پ)ماده(۸۳) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت
ت- جرائم موضوع بند(ت)ماده(۸۳) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت
تبصره ۱- ساعات ارائه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.
تبصره ۲- حکم به ارائه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظتهای فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است.
تبصره ۳- دادگاه نمی‌تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آیین نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می‌شود.
تبصره ۴- قاضی اجرای احکام می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریتهای خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.

تحلیل ماده

✍ منظور از خدمات عمومی رایگان امور عام المنفعه است که شامل امور آموزشی، بهداشتی و درمانی، فنی و حرفه ای، خدماتی، کارگری و امور کشاورزی می شود.

▪︎ شروط تحقق خدمت عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ عبارت است از:

۱- رضایت محکوم علیه، در صورت عدم رضایت مجازات اصلی اجرا می شود‌.

۲- تعیین یک خدمت جهت ارائه به عموم.

۳- قید مدت معین بر اساس مجازات قانونی جرم.

۴- انجام خدمت به صورت رایگان

۵- تعداد ساعات مورد حکم در مورد افراد شاغل حداکثر چهار ساعت و غیر شاغل حداکثر هشت ساعت در روز است. در هر حال به گونه ای می باشد که وضعیت معاش محکوم در نظر گرفته شود بنابراین ممکن است کمتر از این مدت حکم صادر شود.

▪︎ مجازات های مقرر در ماده ۸۳ این قانون عبارتند از:

الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است.
ب- جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است.
پ- جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است.
ت- جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است.

مصادیق و نحوه اجرای خدمات عمومی رایگان طبق آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون و تبصره ۳ این ماده مصوب ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

▪︎ طبق تبصره ۲، خدمات عمومی رایگان به موجب ضوابط قانون کار و مقررات آن می باشد.

▪︎ منظور از دادگاه تبصره ۴، دادگاه صادرکننده حکم‌ قطعی است. تعلیق خدمت عمومی رایگان پس از احراز شرایط مذکور در این تبصره راساً از سوی قاضی اجرای احکام به تشخیص وی و به طور موقت و حداکثر تا سه ماه صورت می پذیرد‌. اما تبدیل خدمت به مجازات جایگزین حبس به موجب تصمیم دادگاه می باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *