مراحل مطالبه مهریه از اجرای ثبت

مراحل مطالبه مهریه از اجرای ثبت
زهرا شریفی

 

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اولین اقدام برای وصول مهریه محسوب می شود. طبق بخشنامه شماره ۹۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ قوه قضائیه مطالبه مهریه از سوی اداره ثبت صورت می گیرد.

به موجب بخشنامه مذکور، برای دریافت مهریه ابتدا باید از طریق اداره اجرائیات ثبت اسناد و املاک اقدام گردد. قبل از تصویب بخشنامه مذکور زن می بایست جهت مطالبه مهریه صرفاً به دادگاه انجام مراجعه می نمود.

در نوشته حاضر وکیل مهریه تهران به طور کاربردی به بررسی مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و مراحل آن می پردازد.

همچنین شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

مراحل مطالبه مهریه از اجرای ثبت

 • زوجه ابتدا به دفترخانه ثبت نکاح مراجه می کند. مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست شامل شناسنامه، کارت ملی، نکاحنامه و اموال زوج می باشد.
 • زوجه تقاضانامه مطالبه و بازداشت اموال زوج را تکمیل می کند.
 • پس از ثبت، سردفتر ازدواج مراتب مطالبه مهریه را به زوج ابلاغ می کند.
 •  پس از آن‌ درخواست مطالبه مهریه به ضمیمه مدارک به اداره اجرائیات ثبت ارسال می شود.
 • در اداره ثبت اتومبیل، آپارتمان، خودرو، حساب های بانکی، سهام و سایر اموالی که به نام مرد است بازداشت می شوند.
 • همچنین زوجه می تواند درخواست ممنوع الخروجی زوج را نماید.

بیشتر بدانید:

ممنوع الخروجی زوج در مهریه

 • پس از استعلام و توقیف مال، کارشناس به هزینه زوجه مال اعم از منقول و غیرمنقول را ارزش گذاری می کند.
 • نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می شود. اگر هر یک اعتراضی دارد با بیان علت به موجب لایحه دفاعیه اعلام می کند.
 • در صورت عدم اعتراض و قطعی شدن نظریه، مال از طریق مزایده از پایه مبلغ کارشناسی شروع می شود. به پیشنهاد کننده بالاترین قیمت فروخته می شود.
 • از محل فروش که شامل طلب زوجه و نیم عشر اجرایی است، نیم عشر سهم دادگستری معادل ۵ درصد قیمت مال وارد خزانه می شود. مابقی به زوجه پرداخت می شود.
 • اگر زوج هیچ مالی برای توقیف نداشته باشد یا در دسترس نباشد، اداره اجرائیات گواهی عدم وصول تمام یا بخشی از مهریه را صادر و تحویل زوجه می دهد. در این مرحله پرونده اجرای ثبت مختومه می شود.
 • در موردی که زوج متوفی شده نیز همین مراحل می بایست طی شود.
 • زوجه درخواست مطالبه مهریه و توقیف اموال بجا مانده از زوج متوفی را می دهد.
 • به ضمیمه درخواست به اجرای ثبت، گواهی انحصار وراثت ارائه می گردد.
 • زوجه قبل از اقدام در مورد مهریه، باید گواهی انحصار وراثت زوج متوفی را اخذ نماید.
 • این گواهی از سوی شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی صادر می شود.
 • در مواردی که مرد مدعی پرداخت مهریه است، می تواند دعوای ابطال اجراییه ثبتی را با رعایت شرایط قانونی آن اقامه نماید.

بیشتر بدانید:

ابطال اجراییه ثبتی و توقیف عملیات اجرایی

محدودیت های اجرای ثبت

در اجرای ثبت تنها اموالی را می توان توقیف کرد که به نام زوج هستند. اداره ثبت ملک زوج با سند عادی (مانند مبایعه نامه) را توقیف نمی نماید. اگر خودرویی به نام مرد باشد قابل توقیف است. در مرحله اجرای ثبت امکان جلب زوج وجود ندارد.

درخواست جلب پس از صدور حکم قطعی مهریه و از طریق دادگاه صورت می پذیرد. پس از صدور حکم، اگر مالی از زوج بدست نیامد می توان درخواست جلب او را از اجرای احکام دادگاه تقاضا نمود.

مستثنیات دین در مطالبه مهریه ثبتی

طبق ماده ۶۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت اموالی که در اجرای ثبت قابل توقیف نمی باشند عبارتند از:

ماده ۶۱- مستثنیات دین بدهکار به شرح ذیل است.
الف – منزل مسکونی که عرفاً در شأن مدیون در حالت اعسار او باشد.
ب – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج – آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می ‌شود.
د – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
ه- – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و – تلفن مورد نیاز مدیون
ز – مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می ‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی مدیون بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسار بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای بستانکار به وسیله مرجع اجراکننده با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون مدیون خواهد شد، مگر اینکه استیفای دین به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی مدیون یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا بستانکار امکان پذیر باشد که در این صورت دین از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول دین از آن امکان پذیراست، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

تبصره۳ـ در صورت فوت مدیون، دیون از کلیه اموال به جامانده از او بدون استثناء چیزی، استیفاء می‌شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور مهریه و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- آیا زوج می تواند همزمان دعوی اعسار مطرح کند؟

زوج می تواند جهت تقسیط مهریه مورد اجرا دعوی اعسار اقامه نماید.

۲- آیا هزینه کارشناسی و نیم عشر از اموال زوج قابل برداشت است؟

مامور اجرا مجموع مهریه به قیمت روز و هزینه های انجام شده را از محل فروش مال برداشت می کند.

۳- هزینه مطالبه مهریه در مرحله اجرا چقدر است؟

هزینه در اجرای ثبت نیم عشر معادل پنج درصد مهریه است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *