نحوه اجرای حکم الزام به ایفای تعهد

نحوه اجرای حکم الزام به ایفای تعهد
زهرا شریفی

 

اجرای حکم الزام به ایفای تعهد پس از صدور حکم قطعی و صدور اجراییه در مرحله اجرای احکام صورت می پذیرد. در قرارداد و توافقات بین افراد تعهداتی پیش بینی می شود که طرفین ملزم می شوند در موعد مقرر آنها را انجام دهند.

در صورت تخلف از انجام تعهد طرف مقابل دادخواست الزام متعهد به ایفای تعهد را به دادگاه حقوقی می دهد. تعهد ضمن قرارداد ممکن است، انجام عمل معین، تحویل مال منقول یا غیر منقول، پرداخت وجه و امثال آن باشد.

ایفای تعهد به مباشرت یا غیر مباشرت

گاهی، مورد تعهد فقط توسط خود متعهد قرارداد باید انجام شود که به آن تعهد به مباشرت گفته می شود. گاهی توسط دیگری نیز امکان اجرای آن وجود خواهد داشت.

تعهد به مباشرت در صورتی است که مورد تعهد انجام عملی تخصصی بوده که هر کس نمی تواند از عهده اش برآید. برای مثال، مجسمه سازی که متعهد می شود چهره ای را بسازد.

در هر صورت متعهد بایستی مورد تعهد را در زمان مقرر انجام دهد. در غیر این صورت طرف مقابل (متعهدله) می تواند الزام وی را به انجام تعهد از دادگاه بخواهد.

بیشتر بدانید:

صفر تا صد اجرای احکام مدنی

اجرای حکم الزام به انجام تعهد

با صدور حکم الزام به ایفای تعهد و قطعیت آن نوبت به اجرای حکم می رسد. دادورز اجرای احکام با توجه به اینکه مورد حکم تسلیم مال معین باشد مانند آپارتمان یا خودرو و یا پرداخت وجه باشد یا انجام عملی مانند اتمام ساختمان در حال ساخت که سازنده آن را نیمه کاره رها نموده است و سایر موارد اقدامات معمول را به عمل می آورد.

طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کار‌شناس میزان هزینه و معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کار‌شناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
تبصره – در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
▪︎ به موجب این ماده، محکوم له می تواند در مرحله اجرا مورد حکم را توسط دیگری انجام دهد و هزینه های آن را از مال محکوم علیه برداشت کند. همچنین می تواند با انجام کارشناسی و برآورد هزینه ها، مورد تعهد را انجام و مخارج آن را از اموال محکوم علیه وصول کند.
در مواردی که انجام تعهد باید توسط شخص متعهد انجام شود و دیگری قادر به انجام آن نمی باشد و امکان اجرای آن نباشد، متعهد له ناگزیر به فسخ قرارداد می گردد.

بیشتر بدانید:

الزام به ایفای تعهد و مراحل آن

◇ نظر هیات عالی نشست قضایی استان خراسان رضوی-مشهد مورخ ۱۳۹۷/۵/۴: نسخ ماده ۷۲۹ ق. آ. د. م سابق تأثیری در خصوص امکان اخذ جریمه مالی از محکوم علیهی که اجرای تعهد موضوع حکم قطعی قائم به شخص او است و از اجرای آن امتناع می کند، ندارد و جز اخذ جریمه مالی ضمانت اجرای دیگری در قانون پیش بینی نشده است؛ لکن به نظر می‌رسد با وجود تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و فقدان نص صریح در ق. آ. د. م بر خلاف مقرره ماده ۷۲۹ ق. آ. د. م سابق، تعیین جریمه مالی از سوی دادگاه صادر کننده رأی و به تبع آن صدور اجرائیه مبتنی بر مقررات قانونی و بلامانع است.

اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی ملک

نحوه اجرای حکم الزام به ایفای تعهد

ممکن است، مورد حکم الزام محکوم علیه به انتقال رسمی ملک در دفترخانه اسناد رسمی باشد. در این صورت، اگر محکوم علیه به اختیار اقدام به تنظیم سند رسمی ننماید، نماینده دادگاه (دادورز اجرای احکام) از باب “قاعده الحاکم ولی الممتنع” به جای محکوم علیه در زمان معین در یکی از دفاتر اسناد رسمی سند را منتقل می نماید.

بیشتر بدانید:

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در تهران

در این موارد، غالباً محکوم علیه همکاری بابت انجام مقدمات سند شامل استعلام از شهرداری، اداره ثبت، اداره دارایی و سایر مراجع دولتی نمی نماید.

بنابراین محکوم له ناچار به پرداخت هزینه ها با اذن دادگاه می گردد. محکوم له می تواند با اقامه دعوی، هزینه هایی که نموده را با استناد به قبوض پرداختی مطالبه نماید.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- اگر حکم اجرا شود و بعداً دادنامه فسخ گردد چه باید کرد؟

دادورز موضوع را به حالت قبل از اجرا اعاده می نماید.

۲- اگر حکم الزام به ایفای تعهد قابل اجرا نباشد اقدام بعدی چیست؟

محکوم له حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

۳- هزینه اجرایی حکم چه میزان است؟

هزینه اجرای حکم الزام به ایفای تعهد مطابق تقویم خواهان در دادخواست است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *