مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز

مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز
زهرا شریفی

 

مطالبه سرقفلی به قیمت‌ عادله روز در قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ پیش بینی شده است. به موجب آن مستاجری که سرقفلی پرداخت نموده، در زمان تخلیه ملک تجاری مستحق دریافت سرقفلی به قیمت روز خواهد بود.

بنابراین اگر ملک تخلیه شود ولو مدتی بعد مستاجر سرقفلی مطالبه گردد، مبنای قیمت‌ عادله روز، زمان تخلیه می باشد.

در این نوشته وکیل سرقفلی تهران به طور کاربردی به بررسی شرایط مطالبه سرقفلی به قیمت‌ عادله روز و موارد مهم پرداخته است.

سرقفلی چیست؟

سرقفلی وجهی است که مستاجر محل کسب در ابتدای اجاره علاوه بر اجور به مالک پرداخت می کند. در این صورت نوعی حق تقدم و اولویت در اجاره آن محل برای وی به وجود می آید.

همچنین مستاجری که حق انتقال از وی سلب نشده است، می تواند در مدت اجاره با اخذ سرقفلی محل تجاری را به دیگری منتقل کند.‌

هر یک از موجر و مستاجر به منظور احقاق حق می تواند در دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات اقامه دعوی کند. موجر به منظور تخلیه و مستاجر جهت وصول سرقفلی به قیمت عادله روز اقدام می نمایند.

مطالبه سرقفلی به ارزش روز، به هنگام تخلیه ملک یا انتقال آن به مستاجر بعدی قابل مطالبه خواهد بود.

بیشتر بدانید:

سرقفلی و همه چیز در مورد آن

مطالبه سرقفلی

ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ در خصوص مشروعیت سرقفلی به قیمت عادله روز بیان می کند: “هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین‌ مستاجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره ۱- چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
‌تبصره ۲- در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت‌ عادله روز را دارد.”

همچنین طبق ماده ۱۰ این قانون: “در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین‌ خواهد شد.
تبصره- مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‌باشد.”

از این رو، مستاجری که سرقفلی پرداخت نموده استحقاق دریافت آن را در زمان تخلیه خواهد داشت. در این صورت اگر بین طرفین توافقی در میزان مبلغ آن نباشد، طبق صراحت ماده ۶، قیمت‌ روز ملاک خواهد بود.

بیشتر بدانید:

انتقال سرقفلی در قانون اجاره ۱۳۷۶

در تعیین قیمت عادله روز سرقفلی، با توجه به وضعیت و موقعیت کنونی ملک همه عواملی که عرفاً موثر است، باید لحاظ شود. قیمت‌ روز طبق نظر کارشناس تعیین می شود.

دعوی مطالبه سرقفلی دعوی مالی است. هزینه دادرسی ۳/۵ درصد میزان تقویم خواهان پرداخت می شود.

تخلیه و لزوم پرداخت سرقفلی

در مواردی که مدت اجاره ملک تجاری قانون ۱۳۷۶ به پایان برسد، موجر حق تخلیه مورد اجاره را خواهد داشت.

چنانچه مستاجر سرقفلی پرداخته باشد، تخلیه منوط به پرداخت قیمت روز سرقفلی خواهد بود. رسیدگی به دعوی تخلیه و سرقفلی در صلاحیت دادگاه حقوقی محل ملک می باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *