نمونه دادخواست تجویز انتقال سرقفلی

نمونه دادخواست تجویز انتقال سرقفلی
زهرا شریفی

 

دعوی تجویز انتقال منافع عین مستاجره به غیر از دعاوی شایع در خصوص سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت محسوب می شود.

اغلب مستاجر محل کسب قانون روابط موجر و مستاجر (۱۳۵۶) حق انتقال منافع اجاره به غیر را ندارد. لذا می بایست برای انتقال رضایت موجر را کسب نماید. در صورت عدم رضایت یا سکوت وی، دادخواست انتقال منافع سرقفلی به غیر تقدیم می گردد.

حق انتقال سرقفلی به غیر

یکی از حقوقی که مستاجر محل کسب قانون اجاره سال ۵۶ دارد، حق انتقال سرقفلی عین مستاجره محل تجاری به غیر می باشد.

برای این منظور ابتدا با ارسال اظهارنامه به موجر رضایت یا عدم رضایت وی اخذ می گردد. در صورت عدم رضایت وی، دعوای تجویز انتقال سرقفلی به غیر ارائه می گردد.‌

پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر تجویز انتقال سرقفلی، مستاجر جدید قائم مقام مستاجر سابق است. لذا باید کلیه حقوق و تعهدات اجاره نامه از جمله شغل منظور را رعایت نماید.‌

ظرف مدت ششماه از تاریخ حکم قطعی، منافع محل کسب می بایست با تنظیم اجاره نامه رسمی به مستاجر جدید انتقال یابد. اگر چنین نشود، حکم دادگاه بی اعتبار و کان لم یکن می گردد.

لازم به ذکر است در زمان انتقال سند رسمی اجاره در دفترخانه ابتدا می بایست حقوق دولتی از جمله مالیات نقل و انتقال منافع تسویه گردد. در صورت عدم انجام تشریفات مقرر، اجاره نامه رسمی به نام مستاجر جدید تنظیم نمی گردد.

شرایط دادخواست

▪︎ چون دعوا در مورد مال غیرمنقول است لذا دادگاه محل ملک تجاری صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهد داشت.

▪︎ دادخواست تجویز انتقال سرقفلی به غیر مالی و هزینه دادرسی بر اساس تقویم خواهان محاسبه می شود.

▪︎ به موجب ماده ۱۹ قانون موجر و مستاجر ۱۳۵۶ تنظیم اجاره نامه رسمی به نام مستاجر جدید ضروری است. لذا خواسته ها تجویز انتقال سرقفلی و الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی به نام منتقل الیه می باشد.

▪︎ پس از صدور قرار کارشناسی، کارشناس میزان حق کسب و پیشه و تجارت را با توجه به مبلغ سرقفلی ابتدایی محاسبه می کند. در مجموع یک مبلغ تعیین و مورد حکم قرار می گیرد.

 

ذکر این نکته ضروری است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص دعوی مورد نظر می باشد.

 

نمونه دادخواست تجویز انتقال سرقفلی

خواهان ها: ۱- ۲- ۳- ۴- ۵-

خوانده…

وکیل خواهان ها: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: ۱- تجویز انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

۲- الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره بعلاوه خسارات دادرسی

ادله و منضمات دادخواست: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، گواهی حصر وراثت، اجاره نامه عادی، اظهارنامه، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری.

ریاست محترم دادگاه حقوقی …

با سلام به استحضار می رساند: موکلین به موجب گواهی انحصار وراثت شماره … صادره از …‌ وراث قانونی متوفی (مستاجر ملک تجاری) می باشند. طبق مدارک تقدیمی خواهان ها مالک بلامنازع منافع یک باب مغاره به شماره ثبتی… هستند که با فوت مورث منافع قهراً به موکلین منتقل شده است.

به دلیل اینکه مستاجرین قصد واگذاری منافع را به غیر دارند، علیرغم ارسال اظهارنامه، خوانده (موجر) موافقت یا مخالفت خود را بر انتقال سرقفلی اعلام ننموده است.

لذا با تقدیم دادخواست، مستندا به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ درخواست تجویز انتقال سرقفلی به غیر و تنظیم اجاره نامه رسمی مورد استدعاست.  با احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *