نمونه دادخواست تخلیه سرقفلی به دلیل نوسازی

نمونه دادخواست تخلیه سرقفلی به دلیل نوسازی
زهرا شریفی

 

تخلیه سرقفلی به دلیل نوسازی ملک تجاری از موارد پیش بینی شده در مقررات موجر و مستاجر (۱۳۵۶) می باشد.

پیش از دادخواست تخلیه سرقفلی جهت نوسازی، می بایست گواهی ساختمان از سوی شهرداری محل صادر شده باشد. با صدور حکم تخلیه موجر مکلف است حق کسب و پیشه مستاجر محل را پرداخت نماید.

تخلیه سرقفلی به دلیل نوسازی

سرقفلی وجهی است که ابتدای قرارداد اجاره مستاجر علاوه بر اجاره بها به موجر پرداخت می کند.‌ با پرداخت سرقفلی برای مستاجر حق تقدم و اولویت در تصرف مغازه نسبت به سایرین ایجاد می شود.

حق کسب و پیشه و تجارت وجهی است که به تدریج بر اثر فعالیت کسبی برای مستاجر محل تجاری به وجود می آید‌. میزان آن با توجه به قدمت تصرف مستاجر، اعتبار و شهرت کسب، مشتریان، مساحت ملک و سایر عوامل تعیین می گردد.

در قراردادهای اجاره مشمول قانون ۵۶، حق تخلیه سرقفلی به دلیل نوسازی ملک تجاری برای مالک پیش بینی شده است. به موجب آن موجر به منظور تخلیه اقدام به اخذ پروانه ساخت از شهرداری می نماید. پس از صدور گواهی ساختمان دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه می گردد. صدور پروانه ساخت از موارد مهم مبنی بر ضرورت نوسازی محل تجاری محسوب می شود.

در این صورت با تعیین میزان حق کسب و پیشه توسط کارشناس مالک باید ظرف سه ماه از تاریخ حکم حق کسب و پیشه را پرداخت کند. محکوم له باید ظرف شش ماه اقدام به نوسازی نماید. در صورت عدم اقدام ظرف ششماه حکم تخلیه صادره بی اعتبار می گردد.

شرایط دادخواست تخلیه

▪︎ دادگاه حقوقی محل ملک به دعوی تخلیه سرقفلی رسیدگی می نماید.

▪︎ دعوی تخلیه غیرمالی است.

▪︎ صدور گواهی ساخت مغازه قبل از دادخواست الزامی است.

▪︎ دادگاه پس از صدور قرار کارشناسی، موضوع را جهت تعیین حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر به کارشناس دادگستری ارجاع می دهد.

▪︎ مالک می بایست ظرف سه ماه از تاریخ حکم قطعی مبلغ مورد حکم را به مستاجر پرداخت کند. همچنین ظرف ششماه باید اقدام به ساخت و ساز نماید.

▪︎ در صورت فوت موجر یا مستاجر، وراث قانونی متوفی طبق گواهی انحصار وراثت، خواهان یا خوانده قرار می ‌گیرد.

 

ذکر این نکته ضروری است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص دعوی مورد نظر می باشد.

 

نمونه دادخواست تخلیه سرقفلی به دلیل نوسازی

خواهان…

خوانده…

وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: تخلیه یک باب مغازه به پلاک ثبتی… به دلیل تخریب و نوسازی بعلاوه خسارات دادرسی

ادله و منضمات دادخواست: سند مالکیت، اجاره نامه، گواهی ساختمان شهرداری و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری.

ریاست محترم دادگاه حقوقی…

با سلام به استحضار عالی می رساند: موکل به موجب اجاره نامه مورخ ۱۳۶۹/۴/۱۹ ملک استیجاری به پلاک ثبتی… را به اجاره به خوانده واگذار نموده است. در حال حاضر با توجه به قدمت ملک، خواهان قصد تخریب و نوسازی ملک مزبور را دارد. گواهی ساختمان صادره از شهرداری محل به پیوست دادخواست تقدیم شده است.

لذا مستندا به بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ درخواست تخلیه سرقفلی طبق خواسته بعلاوه خسارات دادرسی مورد استدعاست.  با احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *