نمونه دادخواست مطالبه نفقه زوجه

زهرا شریفی

 

دادخواست مطالبه نفقه زوجه از مواردی است که می بایست به طور صحیح تنظیم و پیگیری شود. نفقه یکی از حقوق مالی زوجه به شمار می رود.‌ با وقوع عقد نکاح، زن و شوهر در قبال یکدیگر دارای حقوق و عهده دار تکالیفی می شوند.

یکی از این موارد نفقه زن است که اسباب آن با عقد ایجاد می گردد. دادخواست مطالبه نفقه در نتیجه عدم پرداخت هزینه های جاری زندگی که باید از سوی مرد پرداخت گردد، به دادگاه خانواده تقدیم می گردد.

نفقه زوجه چیست؟

با وقوع نکاح، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود از جمله این امور پرداخت نفقه زن است. نفقه در کنار مهریه، اجرت المثل ایام زوجیت و سایر امور مالی چنانچه شرط شده باشد، حقوق مالی زن را تشکیل می دهد.

مصادیق نفقه ضمن ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ذکر شده است که شامل مسکن، خوراک، پوشاک، دارو و… می شود. از سوی دیگر، حق زن بر نفقه منوط به تمکین وی از مرد است.

زن‌ می تواند علاوه بر نفقه حال، نفقه گذشته را نیز مطالبه کند. در حالی که در مورد فرزند و اقارب صرفاً نفقه حال و آینده قابل مطالبه است و گذشته را در بر نمی گیرد.

به زوجه منقطعه نفقه تعلق نمی گیرد مگر ضمن عقد بین طرفین شرط شده باشد.‌ در این صورت با عدم پرداخت علیرغم تمکین، زوجه می تواند دادخواست مطالبه نفقه طبق شرط ضمن عقد تقدیم کند.

شرایط دادخواست نفقه

هر دادخواستی برای اینکه به جریان بیفتد، می بایست وفق مقررات‌ تنظیم‌ شده باشد. شرایط شکلی دادخواست و نحوه تنظیم آن طبق قانون آیین دادرسی مدنی است. چنانچه مقررات آمره مقرر رعایت نشود، ممکن است با خطر رد دادخواست و مختومه شدن پرونده مواجه شود.

دعوی مطالبه نفقه دعوایی مالی است که بر اساس اظهارات و دفاعیات طرفین و مدتی که مورد خواسته است، رسیدگی صورت می گیرد.‌ به دلیل اینکه تعیین میزان نفقه ماهیانه امر فنی است لذا به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود. کارشناس نفقه با توجه به اظهارات زوجین و با در نظر گرفتن شان زن و سایر موارد، مبلغ را تعیین می نماید.

با توجه به مبلغ خواسته، شورای حل اختلاف یا دادگاه خانواده محل اقامت زوجه صلاحیت رسیدگی به دادخواست را خواهد داشت.

چنانچه زوجه توانایی مالی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد که با توجه به صلاحیت مرجع فضایی، حسب مورد ۲/۵ یا ۳/۵ درصد میزان خواسته است، ضمن دادخواست، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را تقاضا می کند.

در این صورت دادگاه ابتدا به اعسار رسیدگی و اظهارات شهود تعرفه شده را استماع می کند. اگر اعسار خواهان قبول شود وی موقتاً از پرداخت هزینه دادرسی معاف می شود. پس از آن دادگاه وارد رسیدگی ماهیتی به دعوی می گردد.

 

ذکر این نکته ضروری است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص دعوی مورد نظر می باشد.

 

نمونه دادخواست مطالبه نفقه

خواهان: زوجه

خوانده: زوج

وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: مطالبه نفقه ایام گذشته از تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ لغایت صدور و اجرای حکم مقوم به ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، بدواً اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به علاوه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناس.

ادله و منضمات دادخواست: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، تصاویر مصدق کارت ملی و شناسنامه و قباله ازدواج، شهادت شهود، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و سایر مدارک مثبته موجود.

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام به استحضار می رساند: خواهان به موجب سند ازدواج شماره … زوجه دائمی خوانده می باشد. از مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ خوانده بدون علت موجه منزل مشترک را ترک کرده و تاکنون هیچ نفقه ای پرداخت ننموده است.

لذا با عنایت به اینکه تامین هزینه های زندگی و نفقه خواهان بر عهده زوج است، مستنداً به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۷ قانون مدنی درخواست رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت نفقه ایام گذشته و حال طبق خواسته و خسارات دادرسی و بدواً صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد تقاضاست.  با تجدید احترام

 

جهت دریافت مشاوره و تنظیم دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *