نمونه رای عدم ذکر مدت در صلح سرقفلی

نمونه رای عدم ذکر مدت در صلح سرقفلی
زهرا شریفی

 

عدم ذکر مدت در قرارداد صلح سرقفلی تاثیری در حیات عقد ندارد. سرقفلی وجهی است که در زمان اجاره محل تجاری مستاجر پرداخت می کند و مبنای آن روابط استیجاری طرفین می باشد.

حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به تدریج در اثر فعالیت مستأجر، قدمت شغل تجاری، شهرت مشتریان و سایر عوامل برای مستاجر و متصرف محل ایجاد می شود.

در اجاره تحت حاکمیت قانون ۱۳۵۶ طرفین می توانند در قالب عقد صلح یا مبایعه نامه یا به طور شفاهی و بدون مدت قرارداد را منعقد کنند. بنابراین ضرورتی ندارد: اولاً عقد کتبی باشد؛ ثانیاً اجاره باشد. در اینجا می توان به موجب قرارداد صلح سرقفلی و بدون ذکر مدت، سرقفلی را ایجاد یا منتقل نمود.

 

چکیده رای: صلح سرقفلی قرارداد اجاره محسوب نمی شود و مشمول مقررات خاص عقد اجاره نیست؛ بنابراین عدم ذکر مدت منجر به بطلان آن نخواهد شد.

شماره دادنامه قطعی : 9409970222801365
تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/04

 

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی پ. ن.ز. با وکالت الف. علیزاده بطرفیت ع. د.پ. به خواسته بطلان قرار داد سرقفلی وتخلیه دوباب مغازه تجاری جزء پلاک ثبتی 2950 /53 مفروز از پلاک شش صد وچهل وشش فرعی از اصلی مذکور واقع درقریه خادم آباد دادگاه با امعان نظر در محتویات ومندرجات پیوستی پرونده بدلایل ذیل دعوای خواهان را وارد نمی داند : اولاً عقد لازم مطابق ماده 185 قانون مدنی عقدیست که هیچیک از طرفین حق فسخ وبهم زدن آن را ندارد وعقد سرقفلی که بین طرفین واقع شد عقد لازمیست ثانیاً:با توجه به اصل لزوم واصل صحت قرار داد ها واصل استحکام معاملات انتقال سرقفلی از طرف خواهان به خوانده با اراده طرفین انجام شد واصل حاکمیتاعاده نیز برقرار داد فی مابین طرفین حاکم بوده وقرار داد لازم است ومدافعات وکیل خواهان به اینکه در باغستان قرار داد سرقفلی سال 56 به عنوان شهری که مشمول قانون سرقفلی وروابط موجر ومستاجر سال 56 شود خروج موضوعی دارد بنابرمراتب فوق الاشعار دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر واعلام می دارد .رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار -اسفندیار رنجبر

رأی دادگاه تجدیدنظر

در مجموع تجدیدنظرخواهی خانم پ. ن.ز. با وکالت آقای الف. علیزاده بطرفیت اقای عزیز ا… د.پ. نسبت به دادنامه 840-94/8/13 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار بگونه ای نیست که صحت دادنامه مرقوم را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و دادنامه مذکور که مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال قرارداد سرقفلی و تخلیه دو باب مغازه تجاری جزء پلاک ثبتی 53/2950 مفروز از پلاک646 فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه خادم آباد می باشد با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه مدعی است قرارداد مذکور (79/11/2) بدون قید مدت و اجاره بها تنظیم شده فلذا وفق مقررات قانون مدنی باطل است که از توجه به مندرجات پرونده قرارداد مارالذکر ملاحظه میگردد موضوع واگذاری سرقفلی است و با توجه به مدافعات تجدیدنظرخوانده قرارداد در قالب صلح سرقفلی تنظیم یافته … و لهذا این دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مندرجات قرارداد یاد شده آنچه که از قرارداد مزبور مستفاد میگردد صلح سرقفلی است نه قرارداد اجاره که عدم ذکر مدت و مال الاجاره موجب بطلان ان گردد بنابراین این دادگاه صرفنظر از استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه صلح سرقفلی مشمول عقد اجاره نیست بلکه در مانحن فیه چون صلح سرقفلی در قبال مبلغ معین است لذا عدم درج مدت منجر به بطلان ان نخواهد شد و احکام خاصه عقد اجاره بموجب ماده 758 قانون مدنی بر آن بار نیست بنابمراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
قاسم توکلی – رمضان نامدار

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *