گواهی پایان کار چیست؟ نحوه الزام به آن

پایان کار
زهرا شریفی

 

گواهی پایان کار ملک از سوی شهرداری محل و حسب مورد توسط متعهد اعم از سازنده یا مالک اخذ می شود.

معمولاً سازنده ملک در قبال پالک و پیش خریدار متعهد می شود پس از اتمام ساختمان در موعد تعیین شده نسبت به اخذ گواهی پایان کار اقدام‌نماید. در غیر این صورت، متعهد له یا خریدار می تواند الزام وی را از دادگاه حقوقی محل ملک درخواست کند.

در ادامه به نقل از وکیل ملکی در مورد چگونگی الزام به پایان کار و مراحل آن پرداخته شده است.

همچنین شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

ضرورت اخذ پایان کار

طرفین ضمن قرارداد خرید و فروش ملک موعدی را جهت حضور در دفترخانه اسناد رسمی تعیین می نمایند. برای این منظور باید گواهی پایان کار از شهرداری محل صادر شده باشد. این امر بیشتر در مورد املاک در حال ساخت یا نوساز الزامی است.

هر یک از سازنده یا مالک که اخذ پایان کار بر عهده وی است می بایست نسبت به آن از مرجع مربوطه اقدام نماید. اما در هر حال انتقال ملک در دفترخانه به نام خریدار صرفاً برعهده مالک رسمی می باشد.

متعهد باید نسبت به اخذ گواهی مزبور و متعاقباً صورت مجلس تفکیکی از اداره ثبت محل اقدام‌نماید.

در غیر این صورت، خریدار یا پیش خریدار در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، رسیدگی به خواسته های پایان کار و صورت مجلس تفکیکی را نیز درخواست می نماید. چراکه دعوای الزام به تنظیم سند بدون صدور اسناد فوق قابل رسیدگی نبوده و مردود است.

بیشتر بدانید:

الزام به تنظیم سند رسمی و مراحل آن

گواهی پایان کار شهرداری چه سندی است؟

پایان کار سندی رسمی است که پس از اتمام ساخت و ساز از سوی شهرداری محل ملک صادر می شود. عملیات ساختمانی از زمان تخریب تا اتمام کار و کامل شدن بنا مطابق با مقررات و اصول شهرداری انجام می شود.

ضمن ساخت و ساز اصول شهرسازی و معماری‌ ، بهداشتی و ایمنی بایستی رعایت گردد. عملیات ساختمانی از ابتدا تا کامل شدن بنا با نظارت مهندس ناظر انجام می شود.

علاوه بر مهندس ناظر، شهرداری نیز بر ساخت و ساز نظارت دارد. حین انجام کار، اگر جرمي واقع شده باشد شهرداری می تواند اعلام جرم نماید. شخص ثالث (مانند همسایگان) وقوع تخلف را به شهرداری محل ملک گزارش دهد. شهرداری پس از بازدید از محل و صحت گزارش، از ادامه ساخت و ساز جلوگیری می کند.

پروانه ساختمان

پروانه ساختمان، سندی رسمی است که در شروع ساخت و ساز از سوی شهرداری محل ملک صادر می شود. مالک رسمی ملک یا سازنده می توانند از شهرداری تقاضای صدور پروانه ساختمان نماید.

در قسمتی از قرارداد مشارکت در ساخت، طرفین در مورد تعهدات مربوط به این سند توافق می کنند. سازنده متعهد می شود پس از انعقاد قرارداد ظرف مهلت تعیین شده پروانه ساختمان را اخذ کند.

معمولاً مدت معقولی برای انجام تعهد سازنده در نظر گرفته می شود. پروانه ساخت دارای تاریخ صدور و مدت اعتبار است. مدت مزبور قابل تمدید است. با صدور پروانه، عملیات تخریب شروع می شود. در طول این مدت باید ساخت و ساز ملک کامل شود. پس از تکمیل و تایید مهندس ناظر گواهی پایان کار صادر می شود.

مدارک لازم جهت درخواست پروانه ساختمان

 •  مدارک شناسایی مالک یا مالکین رسمی ملک
 • اصل سند مالکیت
 • مفاصاحساب نوسازی
 • وکالتنامه رسمی کلی و اداری اگر غیر مالک رسمی (سازنده) درخواست می کند و مدارک شناسایی وکیل
 • در صورت فوت مالک، گواهی انحصار وراثت
 • ارائه تعهد تخریب ملک به شهرداری

لزوم رعایت اصول ایمنی، شهرسازی و معماری

هر بنایی باید از استحکام لازم جهت سکونت و بهره برداری ساکنین آن برخوردار باشد. یکی از مواردی که سازنده حین ساخت و ساز ملزم به رعایت است، اصول ایمنی و شهرسازی است. عدم رعايت این اصول و مقررات گاها باعث ورود خسارات جبران ناپذیری می گردد.

در صورت وقوع هرگونه تخلفی در رعایت این موارد، قانون به شهرداری اجازه داده رأسا مانع ادامه کار شود. مهندس ناظر نیز مکلف است مراتب را به شهرداری گزارش دهد. اگر اصول شهرسازی رعایت نشده باشد، نمی توان درخواست پایان کار از شهرداری نمود.

مستندات قانونی لزوم رعایت اصول ایمنی عبارتند از: مقررات ملی ساختمان، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (۱۳۷۴)،  آیین نامه طرح ساختمان در برابر زلزله (۱۳۷۶)

بیشتر بدانید:

الزام به ثبت تقسیم نامه ملک

وظایف مهندس ناظر و صدور گواهی پایان کار

 • نظارت مداوم از شروع تا اتمام ساخت و ساز
 • نظارت بر تخریب، گودبرداری، اسکلت بندی و اجرای عملیات ساختمانی مطابق پروانه ساختمان و نقشه مصوب شهرداری
 • در صورت وقوع عملیات مغاير با پروانه ساختمان یا اصول ایمنی و شهرسازی، گزارش به شهرداری (تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)

کاربری ساختمان

به نحوه استفاده از ساختمان، کاربری گفته می شود. کاربری ساختمان شامل مسکونی، تجاری، خدماتی، صنعتی، انباری و… می شود. نوع کاربری ملک در پروانه ساختمان و گواهی پایان کار درج می شود. طبق همان، مالک یا متصرف می تواند از ملک استفاده نماید.

هرگونه بهره برداری برخلاف کاربری مصوب، تخلف محسوب می شود. در شهرداری در مورد تغییر کاربری پرونده تشکیل مي شود. اسناد و مدارک ضمیمه آن می شود. سپس با ارسال پرونده، موضوع توسط شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می گردد.

بیشتر بدانید:

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

گواهی پایان کار ساختمان

وقتی عملیات ساختمانی به پایان می رسد، گواهی پایان کار از سوی شهرداری محل ملک صادر می شود. گواهی مزبور وقتی صادر می شود که مقررات شهرداری و اصول ایمنی و شهرسازی در همه مراحل آن رعایت شده باشد. این مقررات توسط مهندس ناظر باید در سه مرحله ساخت و ساز تایید شود.

پایان کار سندی است که قبل از نقل و انتقال ملک باید صادر شده باشد. هرگونه انتقال در دفترخانه قبل از صدور پایان کار ممنوع است (تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری). سردفتر ابتدا احراز می کند گواهی مزبور صادر شده سپس اقدام به انتقال رسمی ملک می کند.

مدارک لازم برای صدور پایان کار

 • مدارک شناسایی مالکین رسمی
 • سند مالکیت
 • تاییدیه مهندس ناظر
 • برگه نوسازی

گواهی عدم خلاف ساختمان

گاهی اوقات، در زمان انتقال ملک هنوز عملیات ساختمانی به پایان نرسیده است در نتیجه امکان صدور پایان کار نمی باشد. در این صورت جهت رفع مانع تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، فروشنده گواهی عدم خلاف تا زمان انتقال را از شهرداری اخذ می کند. قبل از صدور گواهی، انتقال رسمی ساختمان از سوی دفتر اسناد رسمی ممنوع است (تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری).

مدارک لازم برای صدور گواهی عدم خلاف

 • سند مالکیت
 • شناسنامه و کارت ملی مالک یا مالکین
 • فیش پرداخت نوسازی ملک
 • وکالتنامه وکیل
 • گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک

بیشتر بدانید:

گواهی حضور و عدم حضور دفترخانه

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رسیدگی می شود. برای این منظور ابتدا پرونده تخلف ملک در شهرداری تشکیل می شود. پرونده به همراه مدارک در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می شود. کمیسیون بدوی و تجدیدنظر هریک از سه عضو تشکیل شده است.

رای بدوی قابل تجدیدنظر از سوی محکوم علیه می باشد. تخلفات ساختمانی شامل ساخت ساز بدون پروانه ساخت یا مخالف مفاد پروانه و اضافه بنا می باشد.

رای محکومیت اخذ جریمه یا تخریب و قلع بنای زائد است. در این صورت تا زمان رفع مانع حسب مورد پرداخت جریمه یا تخریب بنای غیرقانونی، گواهی پایان کار صادر نمی گردد. در نتیجه امکان صدور صورت مجلس تفکیکی از اداره ثبت و انتقال رسمی ملک در دفترخانه اسناد رسمی نخواهد بود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور ملکی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- در صورت نقض اصول ایمنی و شهرسازی، شهرداری چه اقدامی می کند؟

شهرداری می تواند رأسا از ادامه ساخت و ساز جلوگیری نماید.

۲- مدارک مربوط به اضافه بنا ساختمان به چه صورت به کمیسیون ماده ۱۰۰ اعلام می شود؟

پرونده به همراه دلایل تخلف به وسیله شهرداری به کمیسیون اعلام می شود.

۳- وکالت مالک به سازنده شامل چه مواردی می شود؟

تمام اختیارات اداری جهت اقدامات شهرداری و سایر مراجع که حضور مالک و امضای وی در آنها لازم است از جمله اخذ پایان کار را شامل می شود.

۴- در صورت عدم صدور پروانه ساختمان در مهلت مقرر، مالک چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

مالک می تواند الزام سازنده را به اخذ پروانه ساخت برای تخریب و ساخت و ساز بخواهد.

۵- اگر مهندس ناظر از ادامه کار منصرف شود، روند ساخت به چه صورت می شود؟

تا زمان معرفی مهندس ناظر جدید از سوی شهرداری، مسئولیت وی کماکان باقی است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *