نمونه رای طلاق با بذل حقوق مالی زوجه

زهرا شریفی

 

طلاق در حقوق ایران با اراده مرد واقع می شود. چنانچه زوجه عسر و حرج خود که ناشی از سوءمعاشرت مرد است را ثابت کند با حکم‌ محکمه طلاق می گیرد.

در مواردی دلیلی مبنی بر سوءمعاشرت و الزام زوج به طلاق در دست زن نیست و مرد هم راضی به طلاق نمی شود. در این صورت زن ناگزیر بخش زیادی از حقوق مالی خود را به مرد در قبال طلاق بذل می نماید. این کار به نوعی بیانگر کراهت زوجه به زوج ناشی از سوءمعاشرت وی می باشد.

حقوق مالی زن عبارتند از مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت، جهیزیه و شروط مالی ضمن عقد.

 

چکیده رای: بذل مقدار اعظم حقوق مالی از سوی زوجه دلالت بر صحت ادعای او در مورد وقوع در مشقت و عسر و حرج داشته و از موجبات الزام زوج به طلاق است.

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31

رای بدوی

خلاصه جریان پرونده: به این شرح است.که پیرو گزارش موضوع دادنامه شماره ۶۷۲۵ – ۴۰۰ صادره از شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور که به موجب ان در خصوص فرجام خواهی اقای ه. ر. س. همسر خانم ز. ش. نسبت به دادنامه شماره ۲۶۱۶ – ۹۹ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس رای فرجام خواسته به علت نقص در تحقیقات نقض و پرونده به دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رای اعاده شده است.تا با مطالبه و پیوست نمودن دادنامه موضوع افترای زوج نسبت به همسرش و اینکه اظهارات گواهان دلالت بر استمرار سویرفتار زوج ندارد. با دعوت از زوجین مساعی لازم جهت جلوگیری از متلاشی شدن زندگی خانوادگی معمول و با توجه به مقدار بذل و پس از تحقیقات کامل رای مقتضی صادر نماید. در این مرحله از رسیدگی دادگاه دستور معرفی زوجه به پزشکی قانونی جهت بررسی وضعیت روحی و روانی او را صادر و پرونده موضوع ایراد اتهام زوج به همسرش دایر به افترا را مطالبه و زوجین به مرکز مددکاری اجتماعی معرفی تا با تشکیل جلسه سعی در مصالحه نمایند مرکز مشاوره گزارش اقدامات خود را به دادگاه تقدیم و اعلام داشته که زوجین جهت بازگشت به زندگی مشترک به توافق نرسیدند جلسه دادگاه در مورخ ۴۰۰/۶/۲۴ با حضور زوجین تشکیل شده است.زوجه اظهار داشته از همسرم کراهت دارم. دست بزن دارد. ۶۵ سکه از مهریه را به ایشان بذل خواهم نمود و دو سکه را قبلا بذل کرده ام زوج اظهار داشته که کار من کارگری است.منزل دارم. زوجه پاسخ داده است.زوج منزل ندارد. و منزل او را پدرش در اختیار او قرار داده و مستقل نیست زوجه لایحه ای به دادگاه تقدیم و توضیح داده است.که کل مهریه اینجانب ۷۰ سکه تمام بهار ازادی است.در قبال طلاق حاضر به بذل ۵۰ عدد سکه از مهریه خود می باشم دادگاه جهت احراز تهیه مسکن توسط زوج موضوع را به کارشناس ارجاع داده است.کارشناس در نظریه خود اعلام نموده منزل مناسب سکونت زوجه نیست پزشکی قانونی نیز پاسخ داده علایمی از اختلال عمده روانی در زوجه مشاهده نمی شود. دادگاه پس از وصول پاسخ پزشکی قانونی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۲۴۷۹ – ۴۰۰ نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق موازین قانونی صادر گردیده و ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض ان گردد. بعمل نیامده است.زیرا زوج به جرم افترا طبق رای قطعی صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظرفارس به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.و همچنین زوج طبق نظریه پزشکی * ق. وکارزین مبتلا به ویژگی های خاص شخصیتی با علایم خودمحوری و ضعف در کنترل تکانه های پرخاشگری است.که می تواند سبب تاثیرات نامطلوب بر زندگی مشترک گردد. و کارشناس رسمی دادگستری نیز منزل تهیه شده زوج را مناسب تشخیص نداده است.بنابراین عسروحرج زوجه ثابت است.و با اصلاح بذل دو عدد سکه طلای بهارازادی از مهریه به پنجاه عدد سکه طلای بهارازادی و ضمن رد تجدیدنظرخواهی بعمل امده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح بعمل امده تایید نموده است. این رای در تاریخ ۴۰۰/۱۱/۳۰ به طرفین ابلاغ و وکیل زوج در تاریخ ۴۰۰/۱۲/۲۱ نسبت به ان فرجام خواهی نموده است.و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.لایحه فرجام خواهی او هنگام شور قرایت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ج. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۲۴۷۹ – ۴۰۰ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

عقد ازدواج بین زوجین در دیماه ۱۳۹۴ با مهریه ۷۲ قطعه سکه تمام بهار ازادی و هزینه سفر زیارتی منعقد گردیده است. زوجه به علت سوی معاشرت زوج و امتناع او از پرداخت نفقه تصمیم به طلاق و جدایی گرفته است.دادگاه با توجه به سوابق دعوی بین زوجین و نظریه پزشکی قانونی در مورد اختلال روانی زوج دوام زندگی مشترک بین انها را غیرممکن دانسته حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر نموده است.بذل مقدار اعظم حقوق مالی از سوی زوجه دلالت بر صحت ادعای او در مورد وقوع در مشقت دارد. فرجام خواهی وکیل زوج باهیچیک از جهات ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی انطباق ندارد. و ایراد و اشکال موثری بر نحوه رسیدگی و توجه به دلایل و رعایت اصول و قواعد دادرسی در پرونده مشاهده نمی گردد. هیات شعبه مستندا به ماده ۳۷۰ همان قانون رای فرجام خواسته ( دادنامه شماره ۲۴۷۹ – ۴۰۰ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس ) را ابرام می نماید./ح
شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور
م. پ. – مستشار ج. – عضومعاون

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *