ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

تحلیل ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی

✍ اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است مگر در قانون به صلاحیت مرجع دیگری تصریح شده باشد.
▪︎ طبق ماده ۱۳، در دعاوی مربوط به قراردادها علاوه بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، محل تنظیم قرارداد یا محلی که تعهد می بایست در آنجا اجرا شود هر یک صالح به رسیدگی می باشند.
▪︎ خوانده می تواند مطابق ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی که ایرادات خوانده را بیان نموده است، در جلسه اول رسیدگی به صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده ایراد نماید.
▪︎ در حال حاضر با توجه به الزامی بودن ثبت ثنا در سامانه عدل ایران، عملاً اختیارات مندرج در این ماده آنطور که باید اجرا نمی شود. چراکه خواهان که خود مسلماً دارای آدرس الکترونیکی است و خوانده نیز اگر آدرس الکترونیکی نداشته باشد متعاقباً توسط دفتر دادگاه الزام به ثبت ثنا می گردد.
▪︎ طبق ماده ۲۰ قانون مدنی کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می باشد. دعاوی از قبیل مطالبه ثمن قرارداد، وجه التزام قراردادی، اوراق تجاری چون چک و سفته مال منقول محسوب شده و بر اساس منقول بودن آنها صلاحیت محاکم تعیین می گردد.
▪︎ مهریه از عقد نکاح ناشی می شود و طبق قاعده می بايست در دادگاه محل اقامت زوج یا محل تنظیم سند ازدواج یا محل اجرای تعهد رسیدگی شود. اما با توجه به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده، زوجه می تواند در مورد مطالبات مالی ناشی از نکاح به دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه نماید مگر مهریه مال غیرمنقول باشد که در این صورت در دادگاه حقوقی محل مال دعوی مطرح می گردد.
▪︎ دعوای تخلیه ملک استیجاری در مرجع قضائی محل ملک اقامه می شود. لکن در دعوی اجور معوقه ملاک نشانی خوانده در سامانه ثنا می باشد. بنابراین اگر نشانی مستاجر در محلی غیر از محل سکونت فعلی (مورد اجاره) ثبت شده باشد دادگاه نشانی ثنا به دعوی رسیدگی می نماید که ممکن است دادگاه دیگری غیر از محکمه محل مورد اجاره باشد.
▪︎ در مورد دعاوی راجع به اشخاص حقوقی که از عقد و قرارداد نشات می گیرد، دادگاه حقوقی اقامتگاه قانونی شرکت که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است صالح به رسیدگی است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *