نمونه دادخواست الزام سازنده به اخذ پایان کار

در مواردی که در قرارداد مشارکت در ساخت سازنده متعهد به ساخت بنا و اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی می شود، در صورت عدم انجام به موقع تعهد، مالک می تواند دادخواست الزام به ایفای تعهدات وی را به دادگاه تقدیم نماید.

طرفین به موجب قرارداد و توافقات فی مابین هر یک متعهد به انجام وظایف خود در موعد تعیین شده می شوند. اعطای وکالت جامع و کلی از سوی مالک به سازنده پس از امضای قرارداد مشارکت در ساخت و تحویل سند مالکیت و مدارک ملک به وی، متضمن این است که سازنده متعهد به ساخت و ساز و تکمیل بنا و اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی می باشد.

ضمن اینکه معمولاً در قرارداد این امر مهم نیز پیش بینی می شود و برای آن ضمانت اجرا تعیین می گردد و طبق آن دادخواست تنظیم می شود.

ضرورت اخذ پایان کار

برای اینکه سند تک برگ هر یک از آپارتمان های احداثی از سوی اداره ثبت صادر شود، می بایست قبل از آن گواهی پایان کار و صورتمجلس تفکیکی اخذ و به عنوان مقدمه صدور اسناد مفروزی به اداره ثبت محل تحویل داده شود.

به این دلیل که قبل از تفکیک آپارتمان های ساخته شده مالکیت مالکین مشاعی است و بدون انجام مقدمات مذکور امکان صدور سند تک برگ نمی باشد.

وضعیت انتقال رسمی واحد ساخته شده

انتقال سند رسمی هر واحد که از تعهدات مالک می باشد، منوط به اخذ گواهی پایان کار و صورتمجلس تفکیکی است. سردفتر اسناد رسمی قبل از انتقال سند اقدام به استعلام از مراجع ذی ربط می نماید.

تا زمانی که مدارک مذکور آماده نباشد امکان تنظیم سند رسمی ملک امکان پذیر نخواهد بود. این امر موجب پیچیدگی وضعیت حقوقی طرفین قرارداد مشارکت و روابط حقوقی هر یک با پیش خریداران می گردد که نیازمند بررسی تخصصی حقوقی خواهد بود.

 

لازم به ذکر است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص دعوی مورد نظر می باشد. 

 

نمونه دادخواست الزام سازنده به اخذ پایان کار

خواهان…
خوانده…

وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
خواسته: الزام به ایفای تعهد خوانده به اخذ پایان کار از شهرداری و صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت
مطالبه خسارت قراردادی (از تاریخ مقرر در قرارداد مبنی بر ایفای تعهد)
و خسارات دادرسی
ادله و منضمات دادخواست: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، قرارداد مشارکت در ساخت، صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۳ مبنی بر اسقاط شرط داوری.

ریاست محترم دادگاه حقوقی
با سلام به استحضار می رساند: به موجب قرارداد مشارکت در ساخت خوانده متعهد شده اند بر اساس ضوابط و مقررات شهرداری به استناد پروانه ساختمان صادره نسبت به تخریب بنای سابق و احداث بنا در پلاک ثبتی …. طبق نقشه های مصوب اقدام نماید و در پایان ساخت نسبت به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی بنای احداثی اقدام نماید.

تاکنون خوانده از انجام تعهدات قراردادی به دلایل مختلف سرپیچی کرده و علیرغم مراجعات مکرر خواهان از انجام تعهد امتناع می ورزد. در نهایت طبق صورتجلسه مورخ ۹۸/۷/۳ طرفین شرط داوری را اسقاط نموده و مقرر نمودند جهت احقاق حقوق خود به دادگاه مراجعه نمایند.

لذا به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، و ۲۲۳ قانون مدنی درخواست رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده طبق ستون خواسته مورد استدعاست.  با احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *