نمونه دادخواست مطالبه سفته سفید امضاء

مدیر سایت

سفته یکی از اوراق تجاری است که در داد و ستدها و مبادلات مالی مورد استفاده قرار می گیرد. دادخواست مطالبه سفته سفید امضا از سوی دارنده آن به طرفیت صادرکننده تنظیم می شود.

در سفته مانند سایر اوراق تجاری، صادرکننده متعهد می شود وجه مندرج در آن را در سررسید در حق دارنده کارسازی نماید.

اگر ظهر سند مزبور ضمانت یا ظهور نویسی شده باشد در مواردی که سند تجاری است دارنده می تواند بر علیه صادرکننده و ضامن و ظهرنویس دادخواست بدهد. در این صورت امضاکنندگان سند بطور تضامنی محکوم به پرداخت وجه می شوند.

سفته سفید امضا

سفته ای است که صادرکننده ذیل سفته سفید امضا را مهر و امضا نموده و در وجه دارنده (تحویل گیرنده) صادر می نماید. در این موارد دارنده به نمایندگی و نیابت از صادرکننده، آن را تکمیل و اقدام به تقدیم دادخواست جهت مطالبه وجه آن می نماید.
در این صورت دارنده با توجه به مبلغ چاپی مندرج در سفته یا در صورت عدم قید مبلغی، به میزان طلب خود از صادرکننده، آن را تکمیل می نماید.

واخواست سفته

دارنده می تواند پس از تکمیل سفته، ظرف ده روز از تاریخ آن اقدام به واخواست نماید. هزینه واخواست ۲/۵ درصد وجه سفته می باشد.
چنانچه دارنده قبل از دادخواست اقدامی جهت واخواست نکند، سفته سفید امضا یک سند عادی و مدنی محسوب شده و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست تعلق می گیرد.

خسارت تأخیر تأدیه

در اسناد تجاری چون سفته از تاریخ واخواست خسارت تاخیر تادیه محاسبه می شود. گاهی اوقات دارنده نسبت به واخواست در مهلت ده روز از تاریخ سفته اقدامی جهت واخواست صورت نمی دهد. در این جا سند مزبور سند عادی محسوب شده و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی طبق شاخص نرخ تورم بانک مرکزی تعلق می گیرد.

هزینه دادرسی

مطالبه سفته دعوای مالی است. هزینه دادرسی دادخواست بدوی ۳/۵ درصد مبلغ سفته و هزینه تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به پرداخت این سند، ۴/۵ درصد میزان محکوم به است.

لازم به ذکر است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص دعوی مورد نظر می باشد. 

نمونه دادخواست مطالبه سفته سفید امضا

خواهان آقای …
خوانده آقای …
وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
خواسته: مطالبه وجه ۴ فقره سفته با مشخصات ۱- سفته شماره …. به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۲- سفته شماره …. به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۳- سفته شماره …. به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۴- سفته شماره …. به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ مجموعاً مبلغ ۵/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
-خسارت تاخیر تادیه
– تامین خواسته
بعلاوه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل.

ادله و مدارک پیوست دادخواست: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، تصاویر چهار فقره سفته، واخواست نامه، تامین خواسته و توقیف اموال بلامعارض خوانده

شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه حقوقی…
باسلام به استحضار می رساند: خوانده بابت بدهی خود، تعداد چهار فقره سفته سفید امضا صادر و به خواهان تحویل می دهد. از آنجا که علیرغم مراجعات مکرر موکل، خوانده تاکنون هیچ اقدامی جهت پرداخت بدهی خود ننموده است.

طبق مبالغ مندرج بر روی سفته ها که بیانگر اعطای نیابت جهت وصول وجه آنها از سوی خوانده می باشد، موکل اقدام به تکمیل سفته ها می نماید. موکل ظرف مهلت مقرر سفته ها را واخواست و به خوانده ابلاغ شده است. لکن تاکنون وجهی در حق موکل پرداخت نشده است.

نظر به مراتب معروضه درخواست رسیدگی و محکومیت صادرکننده به پرداخت وجوه سفته های مذکور مطابق ستون خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست به علاوه خسارات دادرسی و بدواً صدور قرار تامین خواسته از محضر عالی مورد استدعاست.  با احترام

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. بعلاوه شما می توانید برای تنظیم شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *