نمونه لایحه مطالبه حساب دوران وکالت

لایحه دفاعیه مطالبه حساب دوران وکالت نوشته ای است که به طور جامع و دقیق و در راستای قصد طرفین با بررسی شرایط فی مابین و اسناد و مدارک موجود و سایر عوامل موثر تنظیم می گردد.

یکی از این موارد دفاع در مقابل وکیل وکالتنامه رسمی است که ملک را انتقال نموده لکن وجه حاصل را به موکل مسترد ننموده است.

لزوم ارائه حساب دوران وکالت

در مواردی شخص اقدام به تفویض وکالت فروش ملک یا خودرو خود به دیگری می نماید بدون اینکه معامله ای بین طرفین منعقد شده باشد. متعاقباً وکیل سند مزبور موضوع وکالت را به خود یا دیگری منتقل می کند ولی وجه حاصل از فروش را به موکل مسترد نمی نماید.

در حالی که قانوناً می بایست حساب دوران وکالت را به موکل که مالک رسمی مورد وکالت است، ارائه نماید. اما بدون جهت از انجام این امر امتناع می نماید.

در این صورت موکل جهت احقاق حقوق قانونی خود که تضییع شده، مسیر دادگستری را در پیش می گیرد و به منظور پیشبرد هر چه بهتر دعوی خویش لایحه دفاعیه جامع و مستدل ارائه می نماید. لایحه دفاعیه ممکن است در حین رسیدگی نخستین یا در مهلت تجدیدنظرخواهی تقدیم گردد.

مطالبه حساب دوران وکالت

وکالت عقدی است جایز که به موجب آن موکل دیگری را نایب خود برای انجام امری قرار می دهد. در بسیاری مواقع، مالک ملک یا وسیله نقلیه به دلایلی مانند اینکه خارج کشور است و یا هر دلیل دیگری به فردی مورد اعتماد تفویض وکالت می نماید مبنی بر اینکه موضوع وکالت را بفروشد و ثمن حاصل را به وی مسترد نماید.

وکیل چنین سندی مکلف است بنا بر توافقات حاصله و با رعایت غبطه و مصلحت موکل رفتار کند.‌ به این گونه که وجه واقعی فروش یا انتقال به خود را به موکل برگرداند در غیر این صورت ضامن خسارات وارده به موکل از این محل خواهد بود.

لازم به ذکر است، تنظیم لایحه دفاعیه صحیح و کامل مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص دعوی مطروحه می باشد. 

نمونه لایحه دفاعیه مطالبه حساب دوران وکالت

شرح ماوقع پرونده: تجدیدنظرخواه بابت فروش و انتقال اتومبیل خود تجدیدنظرخوانده را نایب خود قرار داده که وسیله نقلیه موضوع وکالت را فروخته و وجه حاصل از فروش را به موکل سند وکالت مسترد نماید.

لکن علیرغم انتقال ملک به خود تاکنون وجهی به موکل پرداخت ننموده است که باعث طرح دعوی مطالبه حساب دوران وکالت گردید. ایرادات وارده به رای بدوی به موجب این لایجه دفاعیه به شرح ذیل معروض می گردد.

ایرادات شکلی

 بر اساس منضمات پرونده، دادگاه محترم بدوی پس از دو مرتبه تعیین وقت رسیدگی و به تفصیل و ورود در ماهیت دعوی اقدام به رسیدگی ماهیتی نموده است. لذا پرونده مقتضی صدور حکم و حل و فصل اختلاف فی مابین و قلع ماده نزاع بوده که با این وجود منتهی به صدور حکم مقتضی نگردید.

چنانچه ایراد شکلی مبنی بر مقوم نمودن مبلغ واقعی فروش موضوع وکالت در ستون خواسته دعوی وجود داشته باشد می بایست نسبت به اخطار رفع نقص مبنی بر تعیین مبلغ واقعی خواسته قبل از ورود به ماهیت و جلوگیری از تضییع حق طرفین اقدامات قانونی اعمال می گردید که چنین امری واقع نشده است.

ایرادات ماهوی

مطالبه حساب دوران وکالت طبق نص صریح مقررات وکالت و در ماده ۶۶۸ قانون مدنی بیان شده است. هر شخصی در هر زمان و به هر کسی که دارای اهلیت قانونی است می تواند وکالت در انجام امری را تفویض نماید. در مقابل، وکیل به دلیل انعقاد عقد امانی مکلف به ارائه حساب دوران وکالت بوده و می بایست آنچه را به جای موکل دریافت کرده به وی مسترد نماید.
ضرورت رعایت مصلحت موکل از سوی وکیل ایجاب می کند هر آنچه بابت ثمن معامله گرفته به موکل  مسترد نماید. در غیر این صورت ضامن خسارات وارده ناشی از اعمال خود در راستای انجام موضوع وکالت می باشد.
موکل شخصی را نایب و وکیل خود جهت فروش وسیله نقلیه خود نموده است. وی در اینکه چه مبلغی در زمان انتقال در معامله وکیل با خود یا با شخص ثالث رد و بدل شده اطلاعی ندارد.

با توجه به عدم ثبات قیمت معاملاتی در بازار اتومبیل، برای هر شخص غیر متخصصی (غیر از کارشناس یا صاحبان نمایشگاه اتومبیل) مبلغ واقعی قابل قیمت گذاری نمی باشد.
علیرغم قید عبارت … حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضاء اوراق و دفاتر مربوطه و اخذ وجه و ایصال آن به موکل… در وکالتنامه تفویضی، با توجه به اینکه چنین عبارتی مسبوق به توافق طرفین می باشد و توافق در حضور مامور رسمی (سردفتر) بوده است با این حال دادگاه بدوی بدان توجهی ننموده است.

در عقد بیع باید در مورد مبیع و ثمن و در مورد علم به جنس و مقدار و وصف مبیع علم تفصیلی وجود داشته باشد بنابراین طرفین نمی توانند برخلاف آن توافق کنند.

وکالتنامه مذکور به لحاظ عدم رعایت مقررات مذکور قابل انتساب به عقود تملیکی چون بیع نمی باشد و آشکار است طرفین در خصوص امانی بودن روابط خود در مورد فروش اتومبیل به تراضی قطعی رسیده اند.
در زمان تنظیم وکالتنامه و بعد از آن هیچ بخشی از ثمن به موکل پرداخت نشده است و در این مورد تجدیدنظر خوانده دلیل اثباتی ارائه ننموده است.

بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده سابقه بدهی، معامله یا مراوده مالی وجود ندارد که به موجب آن عقد منعقده از ماهیت امانی بودن خارج گردد.
همزمان یا پیش از تنظیم وکالتنامه، عقد بیع یا هر یک از عقودی که متضمن انتقال مالکیت می باشد بین طرفین منعقد نشده است و صرفاً یک عقد امانی شکل گرفته است.

لذا با توجه به مطالب معروضه، درخواست نقض رای بدوی و الزام موکل به ارائه حساب دوران وکالت بابت فروش اتومبیل موضوع وکالت و عودت ثمن معامله به قیمت روز در وجه موکل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مورد استدعاست.         با احترام

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *