ماده ۴۰۲ قانون مدنی – تحلیل ماده

خیار-تاخیر-ثمن
مدیر سایت

ماده ۴۰۲ قانون مدنی

هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ‌ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود.

تحلیل ماده ۴۰۲ قانون مدنی

✍ خیار تاخیر ثمن خیار مختص عقد بیع است. به موجب آن فقط فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت. از دیگر خیارات مختص بیع، خیار مجلس و حیوان است.

▪︎ خیار ماده ۴۰۲ فوری نیست. ابتدای شروع اعمال خیار پس از پایان سه روز از زمان انعقاد قرارداد می باشد. خیارات فوری در قانون مدنی عبارتند از: خیار عیب، تدلیس، غبن و خیار رویت و تخلف از وصف.

▪︎ اگر تاخیر در تسلیم مبیع باشد، خریدار به استناد خیار تعذر تسلیم حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

▪︎ خیار این ماده، در مورد عین معین (آپارتمان) و کلی در معین (صد کیلو برنج از انبار مشخص) جریان دارد. بنابراین در مال کلی یا کلی فی الذمه(صد کیلو برنج) راه ندارد.

▪︎ یکی دیگر از شرایط تحقق خیار این است که نه کل ثمن و نه کل مبیع قبل از اتمام سه روز از امضای قرارداد تادیه نشده باشد. تادیه مقداری از ثمن یا تحویل بخشی از مبیع موجب سقوط خیار نمی شود.

▪︎ در خیار تاخیر ثمن، بیع باید حال باشد نه موجل. به عبارتی برای تسلیم مبیع و یا پرداخت ثمن موعدی تعیین نشده باشد. در مقابل بیع حال، بیع موجل قرار دارد. موجل بدین معناست که برای تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن موعد مشخص تعیین شده باشد.

▪︎ اگر مشتری ثمن را آماده کند و به فروشنده برای دریافت آن اعلام نماید ولی فروشنده به هر نحوی از قبول آن امتناع کند خیار ساقط می شود. در این صورت حق فسخ معامله را نخواهد داشت.

▪︎ صرف مطالبه ثمن از سوی فروشنده بیانگر سقوط حق فسخ وی نیست. بلکه باید التزام و پایبندی وی به معامله معلوم باشد. در این جا مشتری که مخالف فسخ معامله است باید التزام فروشنده به قرارداد را ثابت نماید.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *