قانون اجرای احکام مدنی

توقیف اموال منقول و غیرمنقول و مراحل آن

توقیف اموال منقول و غیرمنقول و مراحل آن

  توقیف اموال منقول و غیر منقول مدیون پس از صدور رای قطعی و لازم الاجراشدن آن، در مرحله اجرای احکام صورت می گیرد یا در مرحله تأمین خواسته و قبل از صدور رای و یا در اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک انجام می شود. مقاله حاضر به طور کاربردی به نحوه توقیف اموال […]

توقیف اموال منقول و غیرمنقول و مراحل آن بیشتر بخوانید »

ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی – تحلیل ماده

ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد ‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌ دلائل

ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی – تحلیل ماده

ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق

ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی – تحلیل ماده بیشتر بخوانید »

صفر تا صد اجرای احکام مدنی

صفر تا صد اجرای احکام مدنی

  اجرا کردن به معنی به جریان انداختن است. اجرا کردن رای یا سند به معنای عمل کردن به مفاد رای یا سند می باشد. اگر کسی که باید قانون‌، رای یا سند را اجرا کند به اختیار آن را انجام ندهد، از طریق اجرای احکام مدنی دادگاه مکلف به اجرا می شود. در این

صفر تا صد اجرای احکام مدنی بیشتر بخوانید »