دعاوی خانواده

نمونه رای طلاق با بذل حقوق مالی زوجه

طلاق در حقوق ایران با اراده مرد واقع می شود. چنانچه زوجه عسر و حرج خود که ناشی از سوءمعاشرت مرد است را ثابت کند با حکم‌ محکمه طلاق می گیرد. در مواردی دلیلی مبنی بر سوءمعاشرت و الزام زوج به طلاق در دست زن نیست و مرد هم راضی به طلاق نمی شود. در …

نمونه رای طلاق با بذل حقوق مالی زوجه ادامه »

نمونه رای طلاق به دلیل عدم‌ پرداخت نفقه

طلاق زوجه ضمن عقد نکاح در دوازده بند احصاء شده است. یکی از این موارد طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه از سوی زوج است. اگر مرد به مدت شش ماه به هر عنوان نفقه زن را نپردازد و شکایت نفقه منتهی به محکومیت قطعی وی شود. چنانچه حکم صادره منتهی به صدور اجرائیه شود …

نمونه رای طلاق به دلیل عدم‌ پرداخت نفقه ادامه »

وکیل مهریه در تهران

وکیل مهریه تهران به منظور احقاق حق زوجه و طبق خواسته وی مبنی بر مطالبه مهریه از طریق اجرائیات ثبت و دادگاه خانواده اقدامات لازم و کافی را صورت می دهد. مهریه مهمترین حقوق مالی زن به شمار می رود. با حدوث اختلاف بین زن و شوهر اولین گزینه انتخابی زوجه جهت دریافت حقوق قانونی …

وکیل مهریه در تهران ادامه »

ملاقات فرزند در طلاق توافقی

ملاقات فرزند مشترک یکی از امور مهم در طلاق توافقی است. هرگاه حضانت و نگهداری فرزند(فرزندان) مشترک با یکی از والدین باشد، طرف دیگر یا اشخاص ذیحق می توانند با تراضی و در صورت عدم تراضی از طریق دادگاه درخواست ملاقات نمایند. اشخاص ذیحق می تواند پدربزرگ و مادربزرگ یا خواهر و برادر طفل باشند. …

ملاقات فرزند در طلاق توافقی ادامه »

مهریه در طلاق توافقی

مهریه یکی از حقوق مالی زن است که در انواع درخواست طلاق از جمله طلاق توافقی باید وضعیت آن مشخص شود.‌ در حقوق ایران مهریه حق زن است. اصولاً مهریه به صورت عندالمطالبه است. زن هر موقع می تواند آن را مطالبه کند مگر از نوع عندالاستطاعه باشد. در صورت اخیر، با ملائت مالی مرد …

مهریه در طلاق توافقی ادامه »

نفقه در طلاق توافقی

نفقه یکی از اموری است که دادگاه ضمن طلاق توافقی می بایست در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید. علاوه بر نفقه زوجه در صورت وجود فرزند (فرزندان) مشترک در مورد نفقه فرزند نیز تعیین تکلیف می شود. در این مقاله به طور کاربردی به بیان شروط نفقه زن و فرزند مشترک در طلاق توافقی، نحوه …

نفقه در طلاق توافقی ادامه »

نمونه رای افزایش مهریه بعد از عقد

مهریه یکی از حقوق زوجه محسوب می شود که طرفین ضمن عقد بر میزان آن توافق می کنند. گاهی زن و شوهر مدتها بعد از ازدواج به هر دلیلی تصمیم بر افزایش مهریه می گیرند. این درحالیست که توافق جدید عنوان مهریه ندارد. صرفاً دینی برعهده مرد است که زن می تواند مانند سایر دیون …

نمونه رای افزایش مهریه بعد از عقد ادامه »

طلاق به دلیل ضرب و جرح و مراحل آن

طلاق به دلیل ضرب و جرح و مراحل آن

گاهی دلیل طلاق از سوی زوجه ضرب و جرح و سوءمعاشرت زوج است. طبق قانون ایران حق طلاق با مرد است. مرد هر زمان می تواند با پرداخت حقوق مالی زن، وی را طلاق دهد. در چنین شرایطی لازم است زوجه عسر و حرج و مصائب زندگی مشترک را که با آن دست به گریبان …

طلاق به دلیل ضرب و جرح و مراحل آن ادامه »

جرم ادعای زوجیت

جرم انکار زوجیت – جرم ادعای زوجیت

جرم انکار زوجیت و ادعای زوجیت طبق قانون ایران جرم انگاری شده و برای هر یک مجازات تعیین شده است. رابطه زوجیت بین زن و مرد آثار خاص خود را دارد از جمله این آثار می توان به حقوق و وظایف هر یک از زوجین مانند تمکین، نفقه و مهریه و نسب فرزندان اشاره نمود. …

جرم انکار زوجیت – جرم ادعای زوجیت ادامه »

جرم عدم ثبت نکاح

جرم عدم ثبت نکاح

جرم عدم ثبت نکاح در نتیجه رفتار عالمانه و عامدانه مرد مبنی بر عدم ثبت نکاح دائم واقع می شود. عقد نکاح به دلیل اهمیتی که دارد از عقودی است که نیازمند ثبت می باشد. زوجین با ایجاب و قبول صریحاً قصد خود بر ازدواج را اعلام می کنند. با ثبت نکاح می توان از …

جرم عدم ثبت نکاح ادامه »