دعاوی خانواده

دادخواست الزام به تمکین زوجه

  دعوی الزام به تمکین از آنجا که تمکین تکلیف قانونی زوجه است اقامه می شود. با ترک زندگی مشترک از سوی زوجه، مرد که معمولاً در این مواقع خواستار بازگشت زن است. دادخواست مناسب جهت الزام زوجه به تمکین تقدیم دادگاه خانواده می نماید. دادخواست مزبور دارای شرایطی است که در ذیل شرح داده […]

دادخواست الزام به تمکین زوجه بیشتر بخوانید »

اظهارنامه بازگشت به منزل مشترک و تمکین

  اظهارنامه بازگشت به منزل مشترک و تمکین در بسیاری مواقع قبل از دادخواست اصلی به زوجه اخطار و ابلاغ می شود‌. در مواردی زوجه به هر علت منزل مشترک را ترک می کند. از آنجا که معمولاً زوج خواهان بازگشت وی است اظهارنامه تمکین را برای وی ارسال می کند. چرا که اخطاری قانونی

اظهارنامه بازگشت به منزل مشترک و تمکین بیشتر بخوانید »

نکات کلیدی طلاق به درخواست زن

  طلاق به درخواست زن از چهار طریق انجام می شود.‌ ۱- با تحقق یکی از شروط ضمن عقد نکاح؛ ۲- پس از احراز عسر و حرج زوجه؛ ۳- عدم پرداخت نفقه؛ ۴- مرد به مدت چهار سال تمام مفقودالاثر شود. در صورت وقوع هر یک از موارد فوق، زوجه با مراجعه به دادگاه و

نکات کلیدی طلاق به درخواست زن بیشتر بخوانید »

نکات کلیدی طلاق به درخواست مرد

  طلاق به درخواست مرد با پرداخت حقوق مالی زوجه صورت می گیرد.‌ در حقوق ایران حق طلاق با مرد است. از این رو برای جلوگیری از سوءاستفاده مردان در این خصوص لزوم پرداخت حقوق مالی زن پیش بینی شده است. علاوه بر این، طلاق ممکن است توافقی یا وکالتی و یا به درخواست زن باشد

نکات کلیدی طلاق به درخواست مرد بیشتر بخوانید »

طلاق به دلیل مفارقت جسمانی

  طلاق به دلیل مفارقت جسمانی با احراز عسر و حرج زوجه محقق می گردد. یکی از آثار عقد نکاح حسن معاشرت زوجین است و طبق قانون مکلف به آن می باشند‌. چنانچه زن و شوهر به مدت نسبتاً طولانی جدا از یکدیگر زندگی کنند، زن می تواند به این دلیل درخواست طلاق نماید.‌ در

طلاق به دلیل مفارقت جسمانی بیشتر بخوانید »

طلاق به دلیل عقیم بودن زوج و نحوه اثبات

  طلاق به دلیل عقیم بودن زوج یکی از شروط ضمن عقد نکاح است که با تحقق و اثبات آن زن می تواند خود را مطلقه نماید. اگر شوهر به مدت بیش از پنج سال بچه دار نشود زن می تواند طلاق بگیرد. در این مقاله وکیل طلاق تهران به بیان طلاق به درخواست زوجه

طلاق به دلیل عقیم بودن زوج و نحوه اثبات بیشتر بخوانید »

طلاق به دلیل بیماری زوج و نحوه اثبات

  طلاق به دلیل بیماری زوج یکی از موارد رهایی زن از عسر و حرج وی در طول زندگی مشترک است. بیماری زوج یا از نوع مقاربتی و واگیردار است یا ابتلای وی به جنون می باشد که در خصوص هر یک مقرراتی پیش بینی شده است. از این رو زوجه با ارائه دلایل کافی

طلاق به دلیل بیماری زوج و نحوه اثبات بیشتر بخوانید »

طلاق به دلیل اعتیاد زوج و نحوه اثبات

  طلاق به دلیل اعتیاد شوهر از موارد پیش بینی شده در شروط ضمن عقد نکاح و قانون مدنی می باشد. هرگاه زوج مبتلا به اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی شود، دادگاه با احراز شرایط حکم طلاق زوجه را صادر می کند. در این مقاله وکیل طلاق تهران به بیان طلاق به درخواست

طلاق به دلیل اعتیاد زوج و نحوه اثبات بیشتر بخوانید »

طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر

  طلاق به دلیل اختیار نمودن همسر دوم ضمن شروط عقد نکاح‌ و سایر قوانین آمده است. هرگاه زوج بدون رضایت زوجه و بدون مجوز قانونی اقدام به ازدواج مجدد نماید شرط طلاق زن محقق می شود. از این رو می تواند با اقامه دعوی و ارائه دلیل خود را مطلقه نماید. در این مقاله

طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر بیشتر بخوانید »

طلاق به دلیل ترک زندگی مشترک و نحوه اثبات

  طلاق به دلیل ترک زندگی مشترک از سوی زوج ضمن مقررات خانواده پیش بینی شده است. یکی از موارد طلاق به درخواست زن، رها کردن منزل مشترک توسط مرد به مدت شش‌ماه متوالی یا نه ماه متناوب است. در صورت احراز هر یک از این موارد زوجه با ارائه ادله و اثبات عسر و

طلاق به دلیل ترک زندگی مشترک و نحوه اثبات بیشتر بخوانید »