مطالبات خسارات

الزام-به-ایفای-تعهد

الزام به ایفای تعهد و مراحل آن

  الزام به ایفای تعهد چه معنایی دارد و شامل چه دعاوی می شود؟ در هر قرارداد معوض (غیر مجانی) چون طرفین به دنبال سودجویی بیشتر هستند، طبیعتا تعهداتی را در قبال یکدیگر بر عهده می گیرند. چنانچه هر یک از طرفین در انجام تعهدات تاخیر نماید و به موقع انجام ندهد، طرف دیگر محق […]

الزام به ایفای تعهد و مراحل آن بیشتر بخوانید »

مطالبه-وجه-التزام-قراردادی

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۸۹ – توقف خسارت تاخیر تادیه

  توقف خسارت تاخیر تادیه با پذیرش اعسار مدیون صورت می گیرد. تاخیر در پرداخت هر دینی مستلزم جبران خسارت از سوی مدیون است. طبق رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور حکم اعسار محکوم علیه، خسارت تأخیر تأدیه دین متوقف می شود. در این صورت محکوم علیه صرفا اصل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۸۹ – توقف خسارت تاخیر تادیه بیشتر بخوانید »