وجه التزام

تامین خواسته در دعوی وجه التزام

تامین خواسته در دعوی وجه التزام

تامین خواسته در دعوای وجه التزام قراردادی ضمن دادخواست یا در طول رسیدگی امکانپذیر است. از زمان اقامه دعوی وجه التزام تا خاتمه پرونده و اجرا مدت زمانی باید سپری شود. در این فاصله هر زمان ممکن است خوانده اموال خود را به نحوی منتقل نماید. برای این منظور، خواهان ضمن دادخواست یا رسیدگی درخواست …

تامین خواسته در دعوی وجه التزام ادامه »

وجه-التزام-و-قوه-قاهره-(فورس-ماژور)

ارتباط وجه التزام و قوه قاهره (فورس ماژور)

وجه التزام و قوه قاهره در تعهادات طرفین در مواردی ارتباط تنگانگ با یکدیگر دارند. فورس ماژور کلمه ای فرانسوی به معنای نیرو و قدرت زیاد و برتر است. به عبارتی قوه قاهره حادثه ای خارج از اراده طرفین قرارداد می باشد. از مصادیق آن می توان به سیل، زلزله، بیماری های همه گیر، سکته، …

ارتباط وجه التزام و قوه قاهره (فورس ماژور) ادامه »

وجه-التزام-قرارداد-پیش-فروش

وجه التزام در قرارداد پیش فروش ساختمان

وجه التزام در قرارداد پیش فروش ساختمان از شروط قانونی و قراردادی محسوب می شود. در بسیاری اوقات سازنده در ابتدای ساخت یا در حین آن، اقدام به پیش فروش واحد یا واحدهای در حال ساخت می نماید. وجه التزام‌ را می توان در مورد تعهدات پیش فروشنده و پیش خریدار شرط نمود. ممکن است …

وجه التزام در قرارداد پیش فروش ساختمان ادامه »

وجه-التزام-بانکی

وجه التزام بانکی

وجه التزام یکی از شروط ضمن قرارداد بانکی است که مشتریان در قبال اخذ تسهیلات با بانک منعقد می کنند. بانک در قبال تسهیلاتی که در قالب قرارداد به مشتریان خود می دهد، علاوه بر اصل طلب، خسارات دیرکرد، جریمه و وجه التزام را در قرارداد با مشتریان شرط می کنند. در صورت تاخیر در …

وجه التزام بانکی ادامه »

وجه-التزام-در-تعهدات-پولی

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۳۳ – وجه التزام در تعهدات پولی

وجه التزام مبلغی مقطوع است که طرفین در قرارداد بابت تخلف از انجام تعهدات خود پیش بینی می نمایند. طبق ماده ۲۳۰ قانون‌مدنی تعیین وجه التزام در مورد تعهدات غیر پولی صدق می کند. در تعهدات پولی مانند قرض، با مطالبه خسارت از سوی قرض دهنده، دادگاه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی …

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۳۳ – وجه التزام در تعهدات پولی ادامه »

وجه-التزام-در-چک-و-اسناد-تجاری

وجه التزام در چک و اسناد تجاری

وجه التزام در اسناد تجاری مانند چک می تواند نوعی جبران خسارت وارده تلقی شود. اسناد تجاری اوراقی هستند که افراد تاجر و غیر تاجر در مبادلات مالی خود به عنوان جایگزین پول استفاده می کنند. در این اسناد صادرکننده باید در سررسید مبلغ آنرا در وجه دارنده تامین نماید. چک و سفته اسناد تجاری …

وجه التزام در چک و اسناد تجاری ادامه »

انواع-وجه-التزام

انواع وجه التزام

وجه التزام یا شرط جزائی یا خسارت قراردادی مبلغی مقطوع است که ضمن معامله طرفین بابت جبران خسارات وارده توافق می کنند. اگر متعهد در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکند، متعهدله حق دارد از طرف خاطی مبلغ مورد توافق را به عنوان خسارت بگیرد. دادگاه طبق مبلغ مورد تراضی طرفین، خوانده را محکوم …

انواع وجه التزام ادامه »

وجه-التزام-اعتبار-اسنادی

نظریه مشورتی۷/۱۴۰۱/۱۲۲۲ – انتقال چک صیادی

ثبت چک در سامانه صیاد رویکردی نوین در مقررات چک محسوب می شود. از اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ صدور چک صرفاً با ثبت در سامانه امکانپذیر است. ظهر نویسی و انتقال، فرآیند مبادله چک محسوب می شود. همان گونه که ثبت چک الزامی قانونی است، انتقال آن نیز باید در سامانه صیاد ثبت گردد. اگر انتقال(ظهرنویسی) …

نظریه مشورتی۷/۱۴۰۱/۱۲۲۲ – انتقال چک صیادی ادامه »

مطالبه-همزمان-وجه-التزام-و-خسارت-تاخیر-تادیه

مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه

وجه التزام در اسناد تجاری مانند چک می تواند نوعی جبران خسارت وارده تلقی شود. اسناد تجاری اوراقی هستند که افراد تاجر و غیر تاجر در مبادلات مالی خود به عنوان جایگزین پول استفاده می کنند. در این اسناد صادرکننده باید در سررسید مبلغ آنرا در وجه دارنده تامین نماید. در غیر این صورت دارنده …

مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه ادامه »

وجه-التزام-کیفری-چیست؟

وجه التزام کیفری چیست؟

وجه التزام کیفری یکی از قرارهای تامین کیفری دادسرا محسوب می شود. با هدف دسترسی به متهم و حضور به موقع وی نزد قاضی و جلوگیری از فرار یا تبانی وی و از بین بردن آثار و دلایل جرم این قرار از سوی مرجع کیفری صادر می شود. وجه التزام کیفری در جرایم با اهمیت …

وجه التزام کیفری چیست؟ ادامه »