اجرای حکم رفع تصرف عدوانی

اجرای حکم رفع تصرف عدوانی
زهرا شریفی

 

اجرای حکم رفع تصرف عدوانی حقوقی با صدور رای بدوی امکانپذیر است. اگر کسی ملکی را بدون رضایت متصرف آن تحت تصرف و سلطه خود بگیرد متصرف عدوانی شناخته می شود که حکم به رفع آن از حسب مورد طریق دادگاه حقوقی یا کیفری صادر می گردد. در محکومیت جزائی رای وقتی قابل اجراست که قطعی شده باشد.

در ادامه نحوه اجرای حکم‌ رفع تصرف عدوانی شرح داده می شود. ضمن اینکه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

مستندات دعوی در حکم به رفع تصرف عدوانی

محکوم له (خواهان) باید وجود سه شرط را برای صدور حکم ثابت نماید: ۱- ملک سابقاً در تصرف خواهان بوده باشد. ۲- در زمان اقامه دعوی در تصرف خوانده باشد. ۳- تصرفات خوانده عدوانی و بدون رضایت خواهان بوده باشد.

بیشتر بدانید:

دعوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

در دعوی حقوقی لازم نیست خواهان سند رسمی مالکیت ارائه دهد. اما ابراز آن از قرائن حقانیت دعوی وی محسوب می شود.

همین که این سه شرط ثابت شود حکم رفع تصرف عدوانی صادر می شود. دعوی رفع تصرف چه از جنبه حقوقی و چه کیفری در خصوص اموال غیر منقول (ملک) اقامه می شود.

نحوه اجرای حکم

ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود ودر صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد.

اجرای حکم رفع تصرف عدوانی

▪︎ با صدور رای بدوی حکم رفع تصرف عدوانی به درخواست محکوم له (خواهان) اجرا می شود. تجدیدنظرخواهی محکوم علیه مانع اجرای حکم نمی باشد. با اجرای حکم، متصرف از ملک اخراج می شود و صورتجلسه رفع تصرف توسط دادورز تنظیم و به امضای محکوم له و حاضرین می رسد.

ممکن است، خواهان علاوه بر رفع تصرف عدوانی، قلع و قمع بنا و درختان موجود در ملک را نیز خواسته باشد و دادگاه حکم به قلع بنا یا درختان کاشته شده صادر نموده باشد. در این صورت طبق ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی عمل می شود.

بیشتر بدانید:

صفر تا صد اجرای احکام مدنی

اجرای حکم رفع تصرف عدوانی با وجود بنا یا درخت

ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجاریا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.

▪︎ اگر قلع و قمع بنا و درختان نیز مورد حکم قرار گرفته باشد، دادورز اجرای احکام صرفاً اقدامات لازم مبنی بر بیرون کردن محکوم علیه از ملک را انجام می دهد.

آن قسمت از حکم که در خصوص قلع و قمع می باشد، اجرا نمی شود. تا زمانی که تکلیف دعوی مالکیت محکوم علیه (اگر نسبت به ملک ادعای مالکیت داشته باشد) مشخص شود و رای نهایی صادر گردد.

▪︎ عدم اجرای حکم قلع و قمع مستحدثات تا یک ماه از زمان رفع تصرف متوقف می ماند. اگر متصرف عدوانی ظرف یک ماه از اجرای حکم دعوی مالکیت را اقامه نکند پس از پایان یک ماه به درخواست محکوم له بنا و درختان قلع می گردند.

چنانچه رای نهایی مبنی بر مالکیت محکوم علیه صادر شود، عملیات اجرائی حکم رفع تصرف عدوانی به حالت سابق و قبل از اجرا باز می گردد. به این معنی که محکوم له حکم رفع تصرف از ملک اخراج می شود.

دستور موقت رفع تصرف عدوانی کیفری

دستور موقت وقتی صادر می شود که انجام امری فوری در پرونده ضرورت داشته باشد. اگر ذی حق (متصرف سابق ملک) اقدام به شکایت در محکمه کیفری نماید تا صدور حکم قطعی حکم اجرا نمی شود.

طبق تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) دادگاه جزائی که ابتدا شروع به تحقیق می کند، دستور توقف عملیات عدوانی متهمین را تا صدور حکم قطعی صادر خواهد نمود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- آیا محکوم له می تواند اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند؟

با توجه به احراز تصرف عدوانی، اجرت المثل قابل مطالبه است.

۲- اگر زمان اجرا، افراد دیگر ملک را تصرف نموده باشند تکلیف چیست؟

ناچاراً دعوی رفع تصرف مطرح می شود. چرا که حکم در مورد کسی اجرا می شود که علیهش صادر شده است‌.

۳- آیا برای اجرای حکم نیاز به قطعیت دادنامه است؟

با صدور رای بدوی مبنی بر رفع تصرف عدوانی، به درخواست محکوم له مفاد دادنامه اجرا می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *