الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع – مراحل دعوی

زهرا شریفی

 

دعوی الزام به تنظیم‌ سند رسمی ملک مشاع در مواردی که ملک مشترک میان چند نفر است مطرح می شود.

ملک مشاع ملکی است که بیش از یک مالک داشته باشد. در مقابل ملک مفروزی است که ششدانگ آن متعلق به یک نفر می باشد. دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ممکن است در مورد ملکی مطرح شود که بیش از یک مالک دارد.‌

در این مقاله وکیل دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به بررسی این دعوی و شرایط و مراحل آن می پردازد.

ضمن اینکه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

مراحل دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

▪︎ دادگاه حقوقی محل ملک به دعوی رسیدگی می نماید.

▪︎ هزینه دادرسی معادل ۳/۵ درصد ارزش منطقه ای ملک است.

▪︎ ضمائم و مستندات شامل مبایعه نامه خواهان و ادله مشتمل بر عدم حضور به موقع فروشنده در دفترخانه است.

▪︎ اگر به هر علتی مبایعه نامه در دسترس نیست یا بیع شفاهی بوده، باید دعوی اثبات وقوع بیع نیز همزمان درخواست شود.

▪︎ اگر ملک در رهن بانک یا بازداشت مراجع قضایی یا غیرقضایی باشد، خواسته الزام به فک رهن یا رفع بازداشت را نیز باید اضافه نمود.

▪︎ چنانچه در قرارداد خسارت و وجه التزام شرط شده باشد، خواهان می تواند دعوی مطالبه وجه التزام را نیز همزمان یا به طور مستقل اقامه نماید.

▪︎ دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع زمانی قابلیت استماع را دارد که مورد مبایعه نامه مفروزی بوده و دارای حدود معین باشد.

▪︎ رای الزام یا رد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

بیشتر بدانید:

ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی

لزوم تنظیم‌ سند رسمی ملک

طبق مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت اموال غیرمنقول و املاک ضروری است. طبق ماده ۲۲ دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد یا ملک ارثاً به وی رسیده باشد.

بنابراین پس از مبایعه نامه فروشنده مکلف است با حضور در دفترخانه، ملک را به نام خریدار انتقال دهد. پس از آن سردفتر به طور سیستمی صورت خلاصه نقل و انتقال را جهت ثبت در دفتر املاک به اداره ثبت محل ملک ارسال می نماید.

با توجه به اینکه مالکیت خریدار وقتی کامل می شود‌ که ملک رسماً منتقل و در دفتر املاک به نام وی ثبت گردد. از این رو سند عادی در ادارات دولتی و محاکم پذیرفته نمی شود.

بیشتر بدانید:

الزام به تنظیم سند رسمی و مراحل آن

مالکیت رسمی ملک مشاع

ملک مشاع ملکی است که بیش از یک مالک داشته باشد. در مقابل ملک مفروزی است که ششدانگ آن متعلق به یک نفر می باشد.

ممکن است یکی از شرکا سهم خود را به غیر منتقل نماید. لذا از آنجا که انتقال حقوقی سهام به نسبت سهم الشرکه مانعی ندارد معامله صحیح است.

اما شرکا نمی توانند به لحاظ مادی مال را به دیگری انتقال دهند. در این صورت صحت انتقال منوط به رضایت تمامی شرکاست.

مثال رایج آن حصه وراث از ماترک متوفی است. در اینجا نیز هر کدام از وراث می توانند سهم خود را که قانوناً مالک آن است، انتقال دهد. لکن ضروری است پس از معامله سهم فروخته شده را در دفترخانه منتقل کند‌ تا مواجه با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نشود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- برای اینکه فروشنده در حین دعوی ملک را منتقل نکند اقدام خواهان چیست؟

خواهان از دادگاه درخواست دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک می نماید.

۲- اگر ملک چند دست منتقل شده باشد خواندگان چه کسانی هستند؟

همه ایادی قبلی تا اینکه به مالک رسمی برسد می بایست خوانده قرار بگیرند.

۳- اگر محکوم علیه رای الزام در مرحله اجرای احکام‌ از انتقال ملک استنکاف کند تکلیف چیست؟

با صدور رای الزام به تنظیم سند رسمی محکوم علیه ملزم به انتقال ملک است. در صورت امتناع، مامور اجرا به نمایندگی از محکوم علیه در دفترخانه حاضر و سند نقل و انتقال را امضا می کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *