تامین خواسته در دعوی وجه التزام

تامین خواسته در دعوی وجه التزام
زهرا شریفی

 

تامین خواسته در دعوای وجه التزام قراردادی ضمن دادخواست یا در طول رسیدگی امکانپذیر است. از زمان اقامه دعوی وجه التزام تا خاتمه پرونده و اجرا مدت زمانی باید سپری شود.

در این فاصله هر زمان ممکن است خوانده اموال خود را به نحوی منتقل نماید. برای این منظور، خواهان ضمن دادخواست یا رسیدگی درخواست تامین خواسته را ثبت می کند. برای اینکه خطرات احتمالی بعدی متوجه وی نگردد.

خواهان با پرداخت هزینه دادرسی و با زمانی که مصروف می کند، در پی رسیدن به حق قانونی خود می باشد. با تامین خواسته، با اطمینان خاطر بیشتری دعوا را تا وصول نتیجه پیگیری خواهد نمود.

در ادامه شرایط تامین خواسته در دعوی وجه التزام بررسی می شود. ضمن اینکه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

مراحل تامین خواسته دعوی وجه التزام

  • دعوی تامین خواسته وجه التزام در دادگاه محل نشانی ثنای خوانده مطرح می شود به دلیل اینکه وجه التزام مال منقول است.
  • اگر همزمان با دعوی اصلی درخواست شود، در ستون خواسته بدواً صدور قرار تامین خواسته ذکر می شود.
  • خواه همزمان با دعوای وجه التزام تقاضا شود یا در طول رسیدگی و به طور مستقل، دعوای غیرمالی محسوب می شود.
  • دادگاه ابتدا درصدی از وجه التزام مورد تقاضا را به عنوان خسارت احتمالی تعیین‌ می کند. پس از تودیع آن در صندوق دادگستری قرار تامین خواسته صادر می گردد.
  • خسارت احتمالی بایستی وجه نقد باشد. قرار صادره قبل از ابلاغ به خوانده اجرا می شود.
  • برای اجرای قرار، در واحد اجرای احکام پرونده اجرائی تشکیل می گردد.‌ متعاقباً با معرفی اموال در دسترس خوانده و استعلام از مراجع ذیربط، تا صدور رای قطعی و اجرای حکم، اموال خوانده در توقیف می ماند.
  • قبول یا رد درخواست تامین خواسته قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

تامین خواسته چیست؟

تامین در لغت به معنای حفظ کردن است. تامین خواسته عبارت است از محفوظ نگهداشتن خواسته تا زمان اجرای حکم. با تامین خواسته، خوانده نمی تواند مالش را انتقال دهد یا مخفی کند. مقررات تامین خواسته به موجب مواد ۱۰۸ الی ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.

بیشتر بدانید:

قرار تامین خواسته حقوقی و همه چیز در مورد آن

با توقیف مال، خوانده که با تخلف از تعهدات قراردادی ملزم به جبران خسارت است، می داند باید از عهده خسارات وارده که مورد تقاضای خواهان تامین خواسته است، برآید.

وجه التزام

وجه التزام مبلغی مقطوع و نوعی خسارت است که طرفین ضمن قرارداد بر میزان آن توافق می کنند. به وجه التزام خسارت قراردادی نیز گفته می شود. وجه التزام مبلغی است که به منظور جبران خسارت ناشی از تخلف از ایفاء تعهدات قراردادی شرط می شود. ممکن است به صورت روزانه باشد یا بر مبنای درصدی از مبلغ قرارداد توافق شود.

طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، خواهان وجه التزام که درخواست تامین خواسته نیز می کند، می تواند همان مبلغ مندرج در قرارداد را مطالبه نماید. دادگاه ملزم است نسبت به همان مبلغ مورد تراضی خوانده را محکوم نمايد.

بیشتر بدانید:

نحوه مطالبه وجه التزام قراردادی

گاهی طرفین در قرارداد مبلغی گزاف به عنوان وجه التزام تعیین می نمایند. در این صورت نظر برخی محاکم این است که مبلغ مزبور باید تعدیل شود تا عدالت رعایت شده باشد. برای این منظور با در نظر گرفتن مبلغ کلی قرارداد و خسارات و زیان وارده به خواهان اقدام به کاهش مبلغ می نمایند.

خسارت احتمالی

بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان تامین خواسته در دعوی مطالبه وجه التزام باید خسارت احتمالی به صندوق دادگستری بپردازد. این در صورتی است که قرارداد وجه التزام که مستند دعوا است سند عادی باشد.

معمولاً قراردادهای بین افراد به موجب سند عادی و مبایعه نامه تنظیم می شود. اگر مستند دعوی سند رسمی باشد، نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی باشد. تعیین میزان خسارت احتمالی با دادگاهی است که به دعوی وجه التزام رسیدگی می کند. میزان آن معمولاً ده تا بیست و پنج درصد مبلغ خواسته است.

بیشتر بدانید:

سند عادی و رسمی و نکات مهم هر یک

درخواست تامین خواسته قبل از دعوی اصلی

ممکن است، مطالبه وجه التزام از سوی خریدار یا فروشنده قرارداد صورت پذیرد. هر یک که در نتیجه تخلف قراردادی طرف مقابل متضرر شده باشد می تواند دعوی مزبور را مطرح نماید.

خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست وجه التزام، مستقلاً دعوی تامین خواسته اقامه کند. در این صورت بایستی ظرف ده روز از تاریخ ثبت دادخواست تامین خواسته، دعوای اصلی را مطرح کند. در غیر این صورت، با تقاضای خوانده، از توقیف مال رفع اثر می گردد.

بیشتر بدانید:

وجه التزام در قرارداد پیش خرید ساختمان

مطالبه خسارت از قرار تامین خواسته

پرداخت خسارت احتمالی در تامین خواسته به منظور جبران خسارتی است که ممکن است به خوانده وارد آید. ممکن است، دعوی خواهان رد شود یا حکم بر بی حقی او صادر شود. در این صورت خوانده می تواند از تاریخ قطعیت رای ظرف بیست روز خسارات وارده را مطالبه کند.

دعوی مطالبه خسارت در دادگاه صادر کننده قرار تامین خواسته اقامه می شود. اگر در این خصوص از سوی خوانده ادعایی نشود، دادگاه به درخواست خواهان پرونده، خسارت احتمالی را به وی عودت می دهد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور مطالبات قراردادی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- اگر میزان خواسته دعوی اصلی مشخص نباشد آیا می توان درخواست تامین خواسته داد؟

صدور قرار تامین خواسته در مورد خواسته وجه نقد، اسناد تجاری یا عین معین است. اگر مبلغ خواسته در زمان دادخواست قابل تقویم نباشد، نمی توان درخواست تامین خواسته نمود.

۲- آیا می توان بدون اطلاع خوانده اموالش را توقیف کرد؟

در این صورت باید صدور قرار تامین خواسته و اجرا قبل از ابلاغ را درخواست نمود.

۳- آیا خواهان می تواند بعد از دادخواست وجه التزام، درخواست تامین خواسته نماید؟

خواهان می تواند تا صدور حکم قطعی، دادخواست تامین خواسته را به دادگاه رسیدگی کننده به دعوی وجه التزام تقدیم کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *