جرم توهین – مجازات و مراحل شکایت

جرم توهین - مجازات و مراحل شکایت - دفتر حقوقی شریفی
زهرا شریفی

 

توهین به معنای اهانت کردن به شخصیت انسان است. به عبارتی با توهین، شخص احساس کوچکی و خوار شدن می کند و باعث آزردگی روحی و هتک حرمت وی می گردد. جرم توهین جرمی عمدی و قابل گذشت است.

برای اثبات این جرم شخصیت اجتماعی کسی که به او توهین شده و زمان و مکان جرم مد نظر قرار می گیرد.

در نوشته حاضر وکیل کیفری تهران جرم توهین و شرایط و مراحل آن را بیان می کند.‌ بعلاوه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

معنای توهین چیست؟

توهین از کلمه وهن گرفته شده و به معنای خوار و ضعیف کردن است. واژه های فحاشی، دشنام، الفاظ رکیک هم معنی این جرم در قانون مجازات اسلامی است توهین جرمی علیه شخصیت معنوی انسان ها است. دادگاه با توجه به عرف محل وقوع جرم تشخیص می‌دهد آیا جرم توهین محقق شده یا خیر.

ضرب و جرح عمدی می تواند نوعی توهین محسوب شود ولی شاکی نمی تواند هر دو شکایت را با هم اقامه کند چرا که قانوناً در این مواقع شکایت ضرب و جرح پیگیری می شود.

بیشتر بدانید:

جرم ضرب و جرح عمدی و مراحل شکایت

مراحل شکایت توهین

• دادگاه محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.
• منضمات شکوائیه شهادت شهود، اقرار متهم یا هر دلیل اثبات کننده جرم می باشد.
• در صورت انجام تحقیقات و اثبات جرم در دادسرا کیفرخواست صادر می شود.
• با عدم اثبات جرم و صدور قرار منع تعقیب، شاکی می تواند به قرار صادره اعتراض کند. به اعتراض در دادگاه کیفری رسیدگی می شود. در صورت نقض قرار، تحقیقات در دادسرا ادامه می یابد. در صورت تایید قابل اعتراض مجدد نیست. در این صورت چنانچه شاکی بعداً دلیل جدیدی به دست آورد با شکایت وی و اجازه دادستان دوباره پرونده به جریان میفتد.
• پس از اثبات جرم و صدور کیفرخواست، در دادگاه جلسه رسیدگی تشکیل، طرفین احضار و دوباره جرم مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم صادر می شود.
• حکم محکومیت یا برائت متهم، قابل تجدیدنظر خواهی است.

بیشتر بدانید:

جهات تخفیف مجازات – نکات کاربردی

شرایط تحقق جرم توهین

• توهین می تواند با لفظ یا عمل واقع شود.
• مشخص است نسبت به چه کسی واقع شده است. به عبارتی طرف جرم نامعین نیست.
• مرتکب واضح و صریح لفظ را به کار ببرد.
• اهانت نسبت به فرد یا شخص حقیقی محقق می شود. در مورد شرکت‌ها و اشخاص حقوقی وقوع آن امکانپذیر نیست.
• کسی که به او توهین شده زنده باشد.
• علنی و حضوری باشد.
• لفظ توهین مشمول عنوان افترا و قذف نباشد. افترا جرمی است شبیه توهین با این تفاوت که در آن توهین باید طبق قانون جرم باشد و برایش مجازات تعیین شده باشد.

قذف جرمی حدی است و به معنای دشنام و متهم نمودن شخصی به زنا یا لواط می باشد.

بیشتر بدانید:

جرم افترا – مجازات آن و نحوه شکایت

انواع توهین

توهین دو نوع است: ساده و مشدّد. توهین ساده یعنی در عین مجرمانه بودن، دارای خصوصیات توهین مشدد نباشد. این جرم با توجه به‌ ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات در مورد افراد محقق می شود.

توهین مشدد در موردی است که به‌ مناسبت شغل و وظیفه ای که توهین شونده دارد قانون برای آن مجازات شدیدتر در نظر گرفته است. افراد مشمول آن در ماده ۶۰۹ قانون تعزیرات آمده است. در این جرم باید توهین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن باشد در غیر این صورت جرم واقع نمی شود.

ارکان تشکیل دهنده جرم توهین

رکن مادی جرم می تواند به صورت گفتار، رفتار و نوشتار صورت گیرد مانند گفتن الفاظ رکیک و زشت و یا هر کلمه ای که موجب هتک حرمت و حیثیت توهین شونده باشد. این جرم از هر طریقی از جمله ارسال پیامک یا فضای مجازی قابل تحقق است.
رکن معنوی یا روانی جرم با قصد توهین کردن به دیگری و علم و آگاهی متهم به قبیح بودن آن شکل می گیرد. متهم برای ارتکاب جرم باید سوءنیت داشته باشد.
رکن قانونی جرم در توهین ساده ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ است: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد [مستوجب] جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

بیشتر بدانید:

تعلیق مجازات و شرایط صدور آن

در مورد توهین مشدد ماده ۶۰۹ قانون تعزیرات اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ است: هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا دو میلیون (۲/۰۰۰/۰۰۰) تا بیست و پنج میلیون (۲۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم میشود.
فقدان هر یک از موارد متشکله جرم، موجب عدم احراز و عدم اثبات جرم بوده و منجر به صدور قرار منع تعقیب می گردد.

مجازات جرم توهین

مجازات توهین ساده جزای نقدی درجه شش است. جریمه بیش از ۶ میلیون تا بیست و چهار میلیون تومان می باشد. مجازات توهین مشدد ۴۵ روز تا ۳ ماه زندان یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا جریمه ۲۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
تعیین میزان مجازات در حکم صادره بنا به نظر دادگاه، با توجه به شرایط متهم، سابقه کیفری دارد یا ندارد، شخصیت متهم، وضعیت اجتماعی وی، شرایطی که در وقوع جرم توهین موثر بوده و سایر موارد می باشد.

بیشتر بدانید:

ادله اثبات جرم – نکات مهم

صلاحیت دادگاه در بزه توهین با ارسال پیامک

◇ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۰۶ – ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ اداره حقوقی قوه قضائیه: نظر به این‌که تحقق جرایم توهین یا تهدید از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی منوط به ابراز و افشای مفاد توهین و تهدید است؛ بنابراین محل وقوع این جرایم، محلی است که پیام توسط مخاطب دریافت می‌شود.

خلاصه نمونه آرای قضایی

فیلم ضبط شده توسط دوربین مداربسته بعنوان دلیل اثباتی جرم توهین قابل استناد است.
(دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۲۲۰۰۳۰۸ – ۹۱/۳/۱۰ شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر تهران)
استفاده از لفظ رکیک حرام زاده، مصداق بزه توهین است نه قذف.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۳۸۲ – ۹۳/۳/۲۷ شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر تهران)
فاسد خطاب ترین دیگری مصداق بزه توهین است.
(دادنامه ۹۴۰۹۹۸۰۲۴۵۴۰۱۳۴۵ – ۹۵/۱۰/۲۹ شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر تهران)

◇ کلاهبردار خطاب کردن دیگری،بدون انتساب بزه کلاهبرداری خاص به وی،مصداق بزه توهین است
(دادنامه ۹۴۰۹۹۸۰۲۳۴۵۰۰۳۳۵ – ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ در ارتکاب بزه توهین از طریق ارسال پیامک،مزاحمت تلفنی، جرم مستقل محسوب نمی شود.
(دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۸۷ – ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر تهران)

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور کیفری و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- آیا توهین به شخص کر و لال جرم است؟

در چنین شرایطی جرم واقع می شود.

۲- حبس توهین مشدد درجه چند است؟

در درجه بندی مجازات ها، حبس درجه هشت محسوب می شود.

۳- اگر در جواب توهین گفته شود “خودتی” آیا جرم واقع شده است؟

توهین با چنین لفظی واقع نمی شود.

2 دیدگاه دربارهٔ «جرم توهین – مجازات و مراحل شکایت»

  1. سلام اگه رییس با عصبانیت به کارمند بگه تو بیخود کردی بدون هماهنگی با من کاری رو انجام دادی که هنوز کارمند اون کار رو انجام نداده ، کارمند میتونه از رییس شکایت کنه؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *