جرم ضرب و جرح عمدی و مراحل شکایت

جرم ضرب و جرح عمدی و مراحل شکایت
زهرا شریفی

 

جرم ضرب و جرح در نتیجه وقوع اختلاف و درگیری بین دو نفر یا بیشتر واقع می شود. به طوری که شخص عمداً دیگری را مورد آسیب یا جراحت و یا هر دو قرار دهد. در بسیاری مواقع، این جرم در منازعات خیابانی یا مشاجرات خانوادگی واقع می شود.

ضرب و جرح ممکن است ساده باشد یا با وسایلی چون چاقو، اسلحه و… حادث شود. در نوع ساده آن مجازات حبس منتفی است و مرتکب به جزای نقدی و دیه به درخواست شاکی محکوم می شود. در نوع مشدد، علاوه بر دیه مجازات حبس نیز به دنبال دارد.

در نوشته حاضر وکیل کیفری تهران به طور کاربردی، جرم ضرب و جرح عمدی و شرایط شکایت و مراحل بعدی آن را به همراه نمونه آرای قضایی بیان می کند.

همچنین شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

مراحل شکایت جرم ضرب و جرح عمدی

• دادسرای محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد.
• هزینه دادرسی با ثبت شکواییه در یکی از دفاتر خدمات قضایی پرداخت می گردد.
• ضمیمه شکوائیه گزارش پلیس و شهادت شهود پیوست می شود.
• با دستور دادسرا شاکی برای معاینه به پزشکی قانونی ارجاع می گردد.
• شاکی می تواند به نظریه پزشکی قانونی اعتراص و درخواست معاینه توسط کمیسیون پزشکی را نماید.
• دادگاه در حکم صادره میزان جراحات و دیه هر یک را طبق نظر پزشکی قانونی تعیین می نماید.
• اگر میزان دیه یا ارش مورد حکم کمتر از یک دهم دیه کامل باشد حکم صادره قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
• جرم ضرب و جرح جرمی قابل گذشت است و با گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده مختومه می شود. ممکن است، گذشت در دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه تجدیدنظر حاصل شود. به طور کلی در هر مرحله ای از دادرسی باشد پرونده مختومه می گردد.
• مرور زمان اقامه شکایت یک سال از تاریخ وقوع آن است. اگر شاکی تحت سلطه متهم باشد یا به دلایلی امکان شکایت برای شاکی وجود نداشته باشد، مرور زمان یک سال از تاریخ رفع مانع است.

بیشتر بدانید:

مراحل شکایت و تعقیب کیفری تا صدور حکم

ضرب و جرح چیست؟

ضرب در لغت به معنی زدن و در اصطلاح حقوقی صدمه ای است که به بدن انسان وارد آید. به عبارتی ضربه به ممکن است طور مستقیم با لگد و مشت ممکن است غیر مستقيم و با بیل و چوب حادث می گردد.
ضرب با تغییر رنگ پوست ایجاد می شود و گاهی بدون تغییر رنگ پوست صورت می گیرد. با ضرب پوست بدن سرخ، کبود یا سیاه می شود.
جرح صدمه ای است که موجب ضایعه بافتی در بدن شخص با وسایل فیزیکی و شیمیایی چون اسلحه، چاقو و… گردد. صدمه ناشی از جرح موجب زخم در بدن یا شکستگی می شود.
تفاوت ضرب با جرح در اینست که ضرب بدون خونریزی و زخمی در بدن ایجاد می شود. اما جرح صدمه وارده همراه با خونریزی و زخم است. با حادث شدن هر یک از ضرب يا جرح، جرم واقع شده و می توان شکایت کرد.

ضرب و جرح عمدی در اختلاف بین زن و شوهر

اختلافات زن و شوهری در بسیاری مواقع منجر به وقوع ضرب و جرح می گردد. بر اثر جرم واقعه زن اقدام به شکایت کیفری بر علیه مرد می کند.
اگر زندگی مشترک در مسیر طلاق قرار گرفته شکایت از سوی زن دلیل طلاق را به او می دهد. یکی از موارد عسر و حرج زوجه ضرب و جرح از سوی زوج است. ضرب جرح زوجه ممکن است صرف تغییر رنگ پوست باشد یا منجر به جرح و جراحات عمیق گردد در هر حالت می توان با وقوع جرم شکایت نمود.

ممکن است ضرب و جرح با توهین همراه باشد. در این صورت زوجه می تواند در مورد هر یک جداگانه اقدام به شکایت کند.

بیشتر بدانید:

عسر و حرج زوجه و نحوه اثبات آن

جرم ضرب و جرح را چگونه ثابت کنیم؟

هر شکایتی برای اينکه به نتیجه برسد باید نزد مرجع قضایی ثابت شود. بهتر است در لحظه وقوع جرم به پلیس اطلاع داده تا در محل جرم حاضر و چگونگی آن صورتجلسه گردد.
شاکی با وقوع جرم شکایت کرده تا با دستور دادسرا به پزشکی قانونی ارجاع و معاینات کافی صورت گیرد. گزارش معاینات جزء اَمارات بوده و دلیل قاطعی برای شکایت محسوب نمی شود. شاکی بایستی دو شاهد برای اثبات جرم به دادسرا معرفی کند.

بیشتر بدانید:

ادله اثبات جرم – نکات مهم

مجازات ضرب و جرح عمدی

اگر ضرب و جرح منتهی به هر یک از ضایعات نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از بدن شود یا عقل و … در ماده ۶۱۴ قانون مجازات تعزیرات گردد دو تا پنج سال مجازات حبس دارد. در غیر این صورت اگر آلت جرم اسلحه، چاقو و امثال آن باشد سه ماه تا یک سال مجازات حبس دارد.
به موجب بند الف ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات حبس دو تا پنج سال ماده ۶۱۴ به حبس درجه شش و به بیش از شش‌ماه تا دو سال کاهش یافته است. مجازات سه ماه تا یک سال همان میزان است و تغییری نکرده است.

ارکان تشکیل دهنده جرم ضرب و جرح

رکن مادی جرم شامل صدمه و جرح وارده است.
رکن معنوی یا روانی به سوءنیت و علم و قصد مرتکب در ایراد صدمه و جرح گفته می شود.
رکن قانونی جرم، ماده ۲۱۴ کتاب پنجم قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده است: هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌ و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس (به موجب بند الف ماده یک قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» مصوب ۱۳۹۹: حبس درجه شش) محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.
تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.

▪︎ در صورت فقدان هر یک از عناصر متشکله جرم ضرب و جرح عمدی، پرونده به جهت نبودن ادله کافی، منجر به صدور قرار منع تعقیب می گردد.

بیشتر بدانید:

تعلیق مجازات و شرایط صدور آن

ضرب عمدی فاقد آثار

ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.
طبق ماده ۵۶۷ ضرب و صدمه عمدی بدون ایجاد آثار جرم بوده و قابل شکایت است. دیه در این جرم منتفی است. در ماده قید عدم تصالح شده به این معنی که شاکی و متهم با یکدیگر مصالحه به هر طریقی مانند پرداخت مبلغی وجه یا موارد دیگر نکرده باشند.
در صورت عدم مصالحه، مرتکب به مجازات درجه هفت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد. مجازات حبس جرم، نود و یک روز تا شش‌ماه و مجازات شلاق از یازده تا سی ضربه است. رسیدگی به این جرم مستقیماً در دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم رسیدگی می گردد.

کلام آخر

جرم ضرب و جرح عمدی در قانون جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است. زیان دیده از جرم در طول مدتی که حق شکایت دارد می تواند اقدام به آن نموده و مانند سایر جرایم شاکی باید موارد تحقق جرم و حقانیت خود را ثابت کند.

نمونه آرای قضایی

◇ مجازات ایراد ضرب عمدی منجر به کبودی دیه است، لذا به دلیل عدم پیش بینی جنبه عمومی جرم، نمی توان مرتکب را به حبس تعزیری محکوم کرد. ضرب و جرح عمدی ساده فاقد جنبه عمومی است.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۱۵۹ – ۹۳/۸/۲۷ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ صرف ارائه گواهی پزشک قانونی برای اثبات وقوع بزه ضرب و جرح عمدی کافی نیست.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۴۲۵ – ۹۳/۵/۵ شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ صدور کیفرخواست مشعر بر ضرب و جرح زوجه توسط زوج، به تنهایی مثبت عسروحرج زوجه جهت صدور حکم طلاق نیست.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۸۰۲۰۲۳۰۱۳۸۸ – ۹۴/۱/۳۰ شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر تهران)

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور کیفری و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- با احضار متهم و اقرار وی وضعیت پرونده چگونه است؟

اقرار متهم دلیل به نفع شاکی محسوب می شود.

۲- تفسیر مضیق به نفع متهم چیست؟

به معنای این است که در موارد شک در توجه اتهام و نقص دلایل دادگاه قرار منع تعقیب صادر می کند.

۳- مجازات ضرب و جرح با چاقو چه میزان است؟

حبس تعزیری سه ماه تا یک سال می باشد و جرمی غیر قابل گذشت است.

۴- پس از اثبات جرم در دادسرا ادامه شکایت چگونه است؟

با صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری دو ارسال می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *