حق سرقفلی در دعوی دستور فروش ملک مشاع

زهرا شریفی

 

حق سرقفلی ثالث در دعوی دستور فروش ملک مشاع تجاری از ملک استثناء می شود. ملک مشاع ملکی است که ششدانگ آن متعلق به بیش از یک مالک باشد. در مقابل در ملک مفروز ششدانگ مال یک نفر است.

دعوای دستور فروش در مورد ملک مشاع قابلیت استماع دارد. زمانی که مالکین ملک در مورد خرید یا فروش ملک به توافق نمی رسند‌ یا یکی از مالکین حاضر به فروش سهم خود نمی باشد. در این صورت ناگزیر دعوای صدور دستور فروش مطرح می گردد.

سرقفلی وجهی است که مستاجر ملک تجاری در ابتدای اجاره علاوه بر اجور به مالک یا در صورت انتقال سرقفلی به مستأجر پیشین پرداخت می کند. صاحب سرقفلی به موجب آن، حق اولویت و تقدم در اجاره ملک نسبت به دیگران کسب می نماید.

اگر شخصی در ملک مشاع دارای حق سرقفلی باشد، در اینجا چون مالک سرقفلی (مالک منافع) دارای حقی مستقل نسبت به عین است. لذا در دعوی دستور فروش حق صاحب سرقفلی می بایست در ضمن دادنامه و مرحله اجرای احکام رعایت شود.

در این صورت در زمان مزایده و ذکر مشخصات مورد مزایده صرفاً اعیانی ملک مشاع آگهی و بفروش می رسد. به عبارتی با فروش ملک مشاع مالکیت منافع سرقفلی در ملک باقی می ماند.

 

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 

شماره نظریه: 7/1402/97

تاریخ نظریه: 1402/07/04

 

استعلام

در خصوص املاک مشاعی (ملک تجاری) که نسبت به آن‌ها تقاضای دستور فروش می‌شود و شخص ثالث نسبت به آن دارای حق سرقفلی است، دستور فروش چگونه اجرا و حقوق ثالث به چه نحو باید حفظ شود؟

نظریه مشورتی

در فرضی که صدور دستور فروش ملک مشاع به سبب غیرقابل افراز بودن آن از دادگاه درخواست می‌شود، دادگاه مکلف است صریحاً حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی مستأجر ملک تجاری را از دستور فروش استثناء کند و در نتیجه در اجرای دستور فروش ملک تجاری مشاع غیر قابل افراز، صرفاً مالکیت ملک مشاع و با استثناء کردن حقوق مذکور به مزایده و فروش گذاشته می‌شود و دستور فروش ملک به حق مستأجر دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا دارنده سرقفلی خللی وارد نمی‌کند.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *