دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید

زهرا شریفی

 

دعوی اثبات مالکیت و خلع ید متصرف غیرقانونی در مورد ملکی که فاقد پلاک ثبتی باشد اقامه می شود‌. خواهان که درصدد بیرون کردن متصرف غیرقانونی از ملک خویش است. باید ضمن دادخواست خلع ید، دعوی اثبات مالکیت خود نسبت به ملک را عنوان کند. محکمه ابتدا مالکیت خواهان را احراز سپس به دعوی خلع ید رسیدگی می نماید.

تصرف غیرقانونی ملک بدون پلاک ثبتی

گاهی ملکی اعم از آپارتمان، زمین و مغازه ای معامله می شود که فاقد پلاک ثبتی است. در این صورت چنانچه به هر نحو توسط اغیار مورد تصرف غیرقانونی و عدوانی واقع شود. خریدار می بایست به منظور بیرون کردن متصرف دعوی خلع ید مطرح کند.

در املاک دارای پلاک ثبتی، دعوا در صورتی مورد پذیرش دادگاه است که خواهان مالک رسمی ملک باشد. به عبارتی اسم وی در دفتر املاک اداره ثبت محل ثبت شده باشد.

سوالی که پیش می آید این است اگر ملک فاقد پلاک ثبتی باشد چه باید کرد؟ چگونه دعوای صحیح و نتیجه بخش اقامه کنیم؟

در این موارد خواهان باید اثبات مالکیت را به خواسته های دعوا اضافه کند. دادگاه ابتدا مالکیت خواهان (خریدار) را احراز می کند. پس از آن به سایر خواسته ها شامل خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف می پردازد.

خریدار از طریق مبایعه نامه، قولنامه، اقرار فروشنده، اسناد پرداخت ثمن، شهادت شهود و غیره مالکیت خود را ثابت می کند. دعوی خلع ید و اثبات تصرف غیرقانونی خوانده از طریق شهادت شهود، تامین دلیل، اظهارات و اقرار خوانده در پرونده دیگر و… امکانپذیر است.

شرایط دادخواست

▪︎ دادگاه محل ملک صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

▪︎ دعوا مالی است. هزینه دادرسی دعوی ۳/۵ درصد ارزش معاملاتی ملک است.

▪︎ اگر اجرت المثل جز خواسته باشد جهت تعیین آن ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری می شود. دادگاه طبق نظر کارشناس بر مبنای ایام مورد مطالبه خواهان در خواسته، خوانده را محکوم می کند.

 

لازم به ذکر است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص مورد می باشد.

 

نمونه دادخواست

خواهان:…

خوانده:…

وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: اثبات مالکیت مقوم به … خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت … واقع در … مطالبه اجرت المثل مقوم به …. از تاریخ … لغایت اجرای حکم، قلع و قمع مستحدثات مقوم به … و خسارات دادرسی.

ادله و منضمات: مبایعه نامه، شهادت شهود، تامین دلیل، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و سایر ادله موجود.

ریاست محترم دادگاه حقوقی

با سلام و احترام به استحضار می رساند: موکل به موجب مبایعه نامه شماره … مالک یک قطعه زمین به شرح فوق و با حدود و اربعه معین می باشد. لکن کاشف به عمل آمده خوانده با ادعای مالکیت، ملک موکل را به طور غیرقانونی و به نحو عدوان متصرف شده و اقدام به ساخت اعیانی نموده است.

از آنجا که شروع تصرفات و ادامه آن به طور عدوانی و بدون رضایت و اجازه خواهان بوده است درخواست رسیدگی و صدور حکم مطابق ستون خواسته مبنی بر اثبات مالکیت موکل و خلع ید خوانده و قلع و قمع بنا و مستحدثات و اجرت المثل ایام تصرف مورد استدعاست.   با تجدید احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم‌ دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *