دادخواست الزام به انتقال قدرالسهم سازنده

زهرا شریفی

 

الزام مالک به انتقال قدرالسهم سازنده در موارد امتناع شریک از انجام تعهد قراردادی اقدام می شود‌. در اینجا سازنده که مواجه با خلف وعده مالک شده، دادخواست مناسب به دادگاه می دهد.

مشارکت در ساخت قراردادی است که حصه مالک قطعه ای زمین و آورده سازنده ساخت و ساز و اتمام عملیات اجرایی و تحویل واحدها می باشد.

در این بین ممکن است مالک برخلاف تراضی طرفین از انتقال سهم سازنده امتناع کند. از این رو می بایست دعوی صحیح اقامه شود.

انتقال قدرالسهم سازنده

مشارکت در ساخت قراردادی است که حصه مالک مالک قطعه ای زمین و آورده سازنده ساخت و ساز و اتمام عملیات اجرایی و تحویل واحدها می باشد. تعهدات طرفین مشارکت در ساخت ضمن عقد مشخص می گردد. ضمن اینکه قدرالسهم شرکا از مجموع ساخت مشخص می شود.

اگر مالک در زمان مقرر تعهد خود را ایفا نکند. شریک دادخواست الزام به ایفای تعهد و انتقال قدرالسهم مقرر را می دهد.

معمولاً در زمان عقد تکلیف پرداخت مالیات و سایر حقوق دولتی نقل و انتقال رسمی حصه مشخص می شود. ممکن است برعهده مالک باشد یا سازنده. ممکن است طرفین به تساوی عهده دار شده باشند.

در بسیاری موارد اختلافات در این خصوص از عدم پرداخت حقوق دولتی نشات می گیرد. اگر سازنده در مواعد مقرر به تعهدات قراردادی خود جامه عمل بپوشاند.‌ مالک نیز باید طبق شروط عقد عمل کند.

شرایط دادخواست

▪︎ دادگاه محل ملک صالح به رسیدگی به دعواست.

▪︎ دعوا مالی است. هزینه دادرسی براساس ارزش معاملاتی (قیمت منطقه ای) قدرالسهم پرداخت می شود.

▪︎ اگر وجه التزام در قرارداد پیش بینی شده است. خواهان علاوه بر انتقال قدرالسهم، خسارت را نیز می تواند مطالبه کند.

▪︎ خواهان می تواند جهت اثبات ایفای تعهد، اقدامات انجام شده را تامین دلیل نماید.

 

لازم به ذکر است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص مورد می باشد.

 

نمونه دادخواست

خواهان:…

خواندگان:…

وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: الزام به انتقال سند رسمی مشاع میزان ۱/۵ دانگ مجموع ملک به پلاک ثبتی و مشخصات…

مطالبه وجه التزام از تاریخ…. بعلاوه خسارات دادرسی

ادله و منضمات: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، قرارداد مشارکت در ساخت، تامین دلیل، شهادت شهود‌

ریاست محترم دادگاه

با سلام به استحضار می رساند: به موجب قرارداد مشارکت در ساخت مورخ … موکل اقدام به ساخت و ساز دو قطعه زمین خواندگان به صورت تجمیعی مطابق شروط قرارداد می نماید.‌

طبق ماده ۵ قرارداد خواندگان متعهد شدند پس از پایان سقف دوم ۱/۵ دانگ ملک را به خواهان رسماً منتقل نمایند. لکن علیرغم اینکه مالیات و حقوق دولتی نقل و انتقال حصه مطبور را موکل پرداخت نموده است. مالکین تاکنون به بهانه های مختلف از ایفای تعهدات خود امتناع نموده اند.

همچنین در ماده ۸ مقرر شده در صورت تاخیر مالک در انجام تعهد، روزانه … ریال علاوه بر انجام اصل تعهد خسارت به سازنده پرداخت نمایند.

لذا درخواست محکومیت خواندگان طبق خواسته دادخواست مورد استدعاست.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم‌ دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *