نمونه دادخواست تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه دادخواست تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
زهرا شریفی

 

دعوای تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت گاهی به علت پیش بینی حق فسخ ضمن عقد اقامه می شود. هرگاه متعهد به تعهدات ضمن عقد در زمان معین عمل نکند، طرف قرارداد می تواند از حقوقی که ضمن عقد برای وی قرار داده شده، استفاده کند. یکی از این موارد شرط فسخ قرارداد برای متعهدله می باشد.

به همین جهت مشروط له می تواند با رعایت قانون و طبق مفاد عقد، دادخواست تایید و تنفیذ فسخ قرارداد را به دادگاه حقوقی بدهد.

فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

فسخ عبارت از عمل حقوقی یکطرفه است که تنها با اراده صاحب فسخ صورت می گیرد. در قرارداد مشارکت در ساخت تعهدات مالک و سازنده تعریف شده است. در این قرارداد، ابتدا متعهد (سازنده) به انجام تعهد الزام می شود. در صورت عدم امکان الزام وی در این جاست که حق فسخ برای مالک (مالکین) ایجاد می گردد.

در مواردی طرفین در قرارداد حق فسخ مستقیم را پیش بینی می کنند. به عبارتی، توافق می کنند در صورت عدم انجام تعهد در موعد مقرر متعهدله می تواند مستقیماً عقد را فسخ و منحل نماید. بدون اینکه ابتدا الزام متعهد به انجام‌ تعهد را از دادگاه خواسته باشد به آن حق فسخ مستقیم قرارداد می گویند.

تایید فسخ قرارداد و شرایط مشارکت

اصولاً فسخ قرارداد با ارسال اظهارنامه به طرف مقابل محقق می شود. پس از آن به منظور بهره مند شدن از آثار فسخ و انحلال قرارداد مشارکت در ساخت، دادخواست تایید فسخ قرارداد به دادگاه تقدیم‌ می گردد.

تا زمانی که فسخ صورت گرفته توسط دادگاه تایید و قطعی نشود، مبیع قابل انتقال نخواهد بود. لذا تا آن موقع روابط حقوقی طرفین باقی خواهد بود.‌

شرایط دادخواست تایید فسخ مشارکت

▪︎ دادگاه محل وقوع ملک موضوع دعوی به دادخواست رسیدگی می نماید.

▪︎ تایید فسخ دعوای مالی است. هزینه دادرسی برابر ۳/۵ درصد ارزش منطقه ای ملک محاسبه می گردد. ارزش منطقه ای املاک هر ساله توسط کمیسیون تقویم املاک اداره دارایی تعیین و ابلاغ می گردد.

▪︎ علاوه بر خواسته تائید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت، استرداد ثمن یا مبیع نیز درخواست می شود.

 

لازم به ذکر است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص دعوی مورد نظر می باشد. 

 

نمونه دادخواست تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

خواهان: …

خوانده: …

وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: ۱- تایید فسخ قرارداد مقوم به ارزش منطقه ای مبلغ …

۲- مطالبه وجه به مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۳- خسارت تاخیر تادیه بعلاوه خسارات دادرسی

ادله و مستندات: وکالتنامه وکیل، قرارداد مشارکت در ساخت، رسید های واریز مبلغ، صورتجلسه مورخ …، تامین دلیل، اظهارنامه فسخ

ریاست محترم دادگاه حقوقی…

باسلام احتراماً به استحضار عالی می رساند: به موجب قرارداد مشارکت در ساخت شماره … خوانده متعهد به ساخت و تکمیل ملک خواهان واقع در … به مدت هجده ماه می گردد.

به موجب ماده ۸ قرارداد، در صورت عدم انجام تعهد از سوی خوانده و ساخت ملک در موعد مقرر و در صورت عدم تسویه حساب ضمن تشکیل جلسه طرفینی، خواهان محق است پس از اخذ تامین دلیل از اقدامات صورت گرفته در ملک، قرارداد را فسخ کند.

پس از انجام اقدامات مذکور و تامین دلیل، اظهارنامه فسخ قرارداد به خوانده ابلاغ گردید. ضمن اینکه در مدت قرارداد که بیش از یکسال از امضای آن می گذرد خوانده به دفعات و بلاجهت وجوهی از مالک دریافت نموده که رسیدهای آنها ارائه شده است.

نظر به مراتب فوق و مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ قانون مدنی درخواست تایید فسخ قرارداد  الزام خوانده به پرداخت وجوه طبق ستون خواسته، خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی مورد استدعاست.  با احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین می توانید برای تنظیم شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *