دادخواست تنظیم اجاره نامه رسمی و صلح سرقفلی

دادخواست تنظیم اجاره نامه رسمی و صلح سرقفلی
زهرا شریفی

 

تنظیم اجاره نامه رسمی و سند صلح سرقفلی در قرارداد اجاره قانون ۱۳۷۶ منوط به اراده و توافق طرفین است. از این رو با امتناع مالک، دادخواست الزام‌ به تنظیم سند رسمی از سوی مستاجر مطرح می گردد.

در خصوص قراردادهای مشمول قانون اجاره ۱۳۵۶، انتقال منافع صرفاً با تنظیم‌ سند رسمی مشروعیت پیدا می کند.

تنظیم اجاره نامه رسمی

طرفین عقد سرقفلی می توانند ضمن قرارداد توافق کنند، با حضور در دفترخانه، اجاره نامه رسمی تنظیم‌ گردد.

در قراردادهای اجاره سرقفلی که بعد از تاریخ ۱۳۷۶/۵/۲۶ منعقد شده اند، طرفین می توانند اقدام به تنظیم اجاره نامه رسمی نمایند. مشروط بر اینکه این امر ضمن عقد پیش بینی شده باشد. به عبارتی الزام مذکور قراردادی بوده و ریشه در اراده طرفین دارد.

اما قراردادهای اجاره قبل از تاریخ فوق مشمول قانون موجر و مستاجر ۱۳۵۶ می باشند. طبق آن، انتقال منافع به غیر، باید با اجاره نامه رسمی صورت پذیرد. در غیر این صورت انتقال غیرقانونی است. نتیجه اینکه تنظیم اجاره نامه رسمی در این خصوص، الزام قانونی است.

شرایط دادخواست

▪︎ دادگاه محل ملک سرقفلی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد.

▪︎ دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی مالی است.

▪︎ خواهان مستاجر و خوانده، انتقال دهنده سرقفلی است. حسب مورد مالک یا مستاجر قبلی است که دارای اجاره نامه رسمی و دارای حق انتقال به غیر است.

▪︎ خواهان علاوه بر خواسته اصلی، خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را می تواند مطالبه نماید.

▪︎ رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

 

ذکر این نکته ضروری است، تنظیم دادخواست صحیح مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص دعوی مورد نظر می باشد.

 

نمونه دادخواست تنظیم اجاره نامه رسمی

خواهان…

خوانده…

وکیل خواهان: زهرا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته: الزام خوانده به تنظیم اجاره نامه رسمی و سند صلح سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی… به علاوه خسارات دادرسی.

ادله دادخواست: وکالتنامه الکترونیکی وکیل، سند مالکیت، اجاره نامه.

ریاست محترم دادگاه حقوقی

باسلام، به استحضار عالی می رساند: موکل به موجب قرارداد عادی اجاره مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ مالک ششدانگ منافع و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی… می باشد.

به موجب ماده ۸ قرارداد مقرر شده مالک با حضور در دفترخانه، سند رسمی اجاره و صلح سرقفلی را به نام موکل تنظیم کند. لکن علیرغم گذشت مدتها تاکنون از تنظیم سند امتناع نموده است. علی هذا با توجه به مراتب صدور حکم طبق ستون خواسته بعلاوه خسارات دادرسی مورد استدعاست.  با احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم دادخواست با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *